Herbestemde kerken en kloosters

herbestemde kerken en kloosters

Kerken en kloosters zijn plaatsen met een bijzondere betekenis. Mensen kwamen en komen er samen voor zingeving en om elkaar te ontmoeten. Eeuwenlang waren ze eigendom van kerkelijke gemeenten, parochies en kloosterordes. Tegenwoordig krijgen steeds meer kerk- en kloostergebouwen nieuwe bestemmingen. Van bibliotheek en zorginstelling tot woning of hotel. In die nieuwe invulling zien wij vaak veel respect voor de bouwkundige kwaliteit en religieuze oorsprong. En mensen ontmoeten er elkaar nog steeds. Voor het verzekeren van een herbestemde kerk is Donatus een goede keuze. Want ook na een herbestemming blijft het verzekeren van de bouwkundige elementen, ambachtelijke constructies en materialen, specialistisch werk. Na bijna 170 jaar ervaring met religieus erfgoed en monumenten, kennen we de risico’s en weten we hoe u zich daar het beste tegen kunt verzekeren op basis van een nauwkeurig bepaalde waarde.

Kerken en kloosters inspireren bijna als vanzelf een nieuwe invulling.

VOOR IEDEREEN EN MET ELKAAR

Samen met onze leden delen we de lusten en de lasten. Van kasteelheer tot molenaar; alle eigenaren van monumenten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, advies en natuurlijk verzekeringen. Wij werken als onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk en betalen eventuele overschotten uit brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) terug aan onze leden. De laatste 10 jaar bedroeg die restitutie gemiddeld meer dan 40%.

Voor elke herbestemming een oplossing

Tal van herbestemmingen zijn bij Donatus goed te verzekeren. Naast kerken die worden herbestemd tot een woning verzekert Donatus ook gebouwen met bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke, educatieve en zorgfuncties. Bij horeca- en winkelbestemmingen is de verzekering afhankelijk van een risico-inspectie door Donatus. Deze risico-inspectie vindt plaats voorafgaand aan de totstandkoming van elke verzekering. Onze ervaren bouwkundigen voeren deze grondige risico-inspectie uit en taxeren het gebouw. De meeste kerkgebouwen kennen wij omdat deze eerder al bij ons verzekerd waren. Daarom kunnen wij u bij een herbestemde kerk of klooster goed adviseren over risicopreventie.

Risico’s verzekeren
Als eigenaar loopt u, naast schade aan het gebouw en inventaris, ook andere risico’s. Daarom hebben wij onder andere de volgende verzekeringen:
- Aansprakelijkheid (AVB)
- CAR-verzekering, als er sprake is van schade als gevolg van verbouwingen en restauraties
- Milieuschade (MSV), als er sprake is van asbest

gratis taxatie voor leden

Het verzekeren van een herbestemde kerk of klooster is specialistisch maatwerk. Onze deskundige buitendienst inspecteert en taxeert kosteloos elk monumentaal gebouw dat bij Donatus wordt verzekerd. Maak kennis met ons eigen team van ervaren bouwkundig experts. Zij hebben hart voor monumentale gebouwen en gespecialiseerde kennis van ambachtelijk bouwen, constructies en materialen. Lees hier op welke manier ze voor u klaarstaan.

Verklaring herbouwwaarde voor subsidieaanvraag
Wilt u een SIM subsidie aanvragen? Vraag Donatus dan om een verklaring die u hierbij kan gebruiken. In deze verklaring staat de herbouwwaarde opgenomen die nodig is voor het verstrekken van de subsidie.

gratis taxatie voor leden

Het verzekeren van een herbestemde kerk of klooster is specialistisch maatwerk. Onze deskundige buitendienst inspecteert en taxeert kosteloos elk monumentaal gebouw dat bij Donatus wordt verzekerd. Maak kennis met ons eigen team van ervaren bouwkundig experts. Zij hebben hart voor monumentale gebouwen en gespecialiseerde kennis van ambachtelijk bouwen, constructies en materialen. Lees hier op welke manier ze voor u klaarstaan.

Verklaring herbouwwaarde voor subsidieaanvraag
Wilt u een SIM subsidie aanvragen? Vraag Donatus dan om een verklaring die u hierbij kan gebruiken. In deze verklaring staat de herbouwwaarde opgenomen die nodig is voor het verstrekken van de subsidie.

Daadkrachtig bij schade

Net als u hebben we hart voor bijzondere bouwwerken. Daarom doen we er samen met u alles aan om de risico’s voor uw historische gebouw te beperken en bij te dragen aan het voorkomen van schade. U kent uw herbestemde kerk of klooster het beste en wij weten vanuit onze jarenlange expertise welke risico’s er zijn. Samen zorgen we ervoor dat ook komende generaties van de gebouwen kunnen blijven genieten. Lees hier meer over het voorkomen van schade.

Heeft u schade? Dan kunt u erop vertrouwen dat wij voortvarend in actie komen.
Het is belangrijk dat u ons snel inschakelt, want dat maakt de kans groter dat we met u de schade kunnen beperken. Neem daarom direct na het ontstaan of ontdekken van schade contact met ons op. We zetten onze expertise in om u bij te staan.

Meer lezen over onze verzekeringen?

Eigenaren van herbestemde kerken en kloosters hebben optimale dekking met de verzekeringen van Donatus. Voor herbestemde kerken en kloosters met een monumentale status ontwikkelden we speciale verzekeringen voor monumenten.

Monumentale status

Heeft uw herbestemde kerk of klooster een monumentale status? Bekijk onze verzekering voor monumenten.

Geen monumentale status

Heeft uw herbestemde kerk of klooster geen monumentale status? Bekijk onze verzekering voor kerken.

Alle kortingen op een rij

Instapkorting
Wij hebben geen winstoogmerk en geven de winst terug aan onze leden via premierestitutie. Na twee jaar lidmaatschap ontvangt u deze voor het eerst. Ter overbrugging van deze periode krijgt u als nieuw lid van Donatus de eerste twee jaar altijd (minimaal) 20% instapkorting op de bruto premie, ongeacht eventuele schadeclaims. Daarna volgt de premierestitutie.

Extra instapkortingen voor herbestemde kerken met een monumentale status
Heeft uw herbestemde kerk of klooster een monumentenstatus? Dankzij onze samenwerkingen kunt u profiteren van extra instapkortingen:

Nationaal Restauratiefonds

Federatie Particuliere Monumenteneigenaren

Stichting Liniebreed Ondernemen

Korting bij vrijwillig eigen risico

Korting contractstermijnen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan

Bellen

Contact

Ga naar contact

Schade melden kopie 3

Schade melden

Ga naar schade melden

Wijziging doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Geef uw wijziging door