Herbestemde kerken en kloosters

herbestemde kerken en kloosters

Kerken en kloosters zijn plaatsen met een bijzondere betekenis. Mensen kwamen en komen er samen voor zingeving en om elkaar te ontmoeten. Eeuwenlang waren ze eigendom van kerkelijke gemeenten, parochies en kloosterordes. Tegenwoordig krijgen steeds meer kerk- en kloostergebouwen nieuwe bestemmingen. Van bibliotheek en zorginstelling tot woning of hotel. In die nieuwe invulling zien wij vaak veel respect voor de bouwkundige kwaliteit en religieuze oorsprong. En mensen ontmoeten er elkaar nog steeds.

Voor het verzekeren van een herbestemde kerk is Donatus een goede keuze. Want ook na een herbestemming blijft het verzekeren van de bouwkundige elementen, ambachtelijke constructies en materialen, specialistisch werk. Na 170 jaar ervaring met religieus erfgoed en monumenten, kennen we de risico’s en weten we hoe u zich daar het beste tegen kunt verzekeren op basis van een nauwkeurig bepaalde waarde.

Kerken en kloosters inspireren bijna als vanzelf een nieuwe invulling.

Voor zakelijke eigenaren

Als u zakelijk een kerk of klooster aankoopt, krijgt u een uniek pand in handen. Een pand met een uitstekende locatie, een rijke geschiedenis en een grote aantrekkingskracht. Dat maakt het investeren in nationaal erfgoed de moeite waard. We hebben hart voor monumentale gebouwen. Met gespecialiseerde kennis en een goede verzekering helpen we u om ons erfgoed te bewaren.

Voor particuliere eigenaren

Uw voormalige kerk of klooster heeft voor u een unieke waarde. Daarom zet u zich met hart en ziel in voor het behoud ervan. Net als u hebben we een monumentenhart. We doen er samen met u alles aan om uw historisch gebouw te beschermen voor volgende generaties. Met gespecialiseerde kennis en een goede verzekering. En door bij te dragen aan het voorkomen van schade.

Particulier

Zakelijk

Bent u een particuliere eigenaar?

VOOR IEDEREEN EN MET ELKAAR

Samen met onze leden delen we de lusten en de lasten, van kasteelheer tot molenaar. Ook alle eigenaren van herbestemde kerken en kloosters kunnen bij ons terecht voor ondersteuning, advies en natuurlijk verzekeringen. Wij werken als onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk en betalen eventuele overschotten uit brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) terug aan onze leden, die twee jaar of langer lid zijn. Deze premierestitutie kan per jaar variëren.

Voor elke herbestemming een oplossing

Tal van herbestemmingen zijn bij Donatus goed te verzekeren. Naast kerken die worden herbestemd tot woningen verzekert Donatus ook gebouwen met bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke, educatieve en zorgfuncties. Bij horeca- en winkelbestemmingen is de verzekering afhankelijk van een risicoinspectie door Donatus. Deze risicoinspectie vindt plaats voordat de verzekering tot stand komt. Onze ervaren bouwkundigen voeren deze grondige risicoinspectie uit en taxeren het gebouw. De meeste kerkgebouwen kennen wij omdat deze eerder al bij ons verzekerd waren. Daarom kunnen wij u bij een herbestemde kerk of klooster goed adviseren over risicopreventie.

gratis taxatie voor leden

Het verzekeren van een herbestemde kerk of klooster is specialistisch maatwerk. Onze deskundige buitendienst inspecteert en taxeert kosteloos elk monumentaal gebouw dat bij Donatus wordt verzekerd, inclusief andere (bij)gebouwen die uw eigendom zijn.

Maak kennis met ons eigen team van ervaren bouwkundig experts. Zij hebben hart voor monumentale gebouwen en gespecialiseerde kennis van ambachtelijk bouwen, constructies en materialen. Lees hier op welke manier ze voor u klaarstaan.

gratis taxatie voor leden

Het verzekeren van een herbestemde kerk of klooster is specialistisch maatwerk. Onze deskundige buitendienst inspecteert en taxeert kosteloos elk monumentaal gebouw dat bij Donatus wordt verzekerd, inclusief andere (bij)gebouwen die uw eigendom zijn.

Maak kennis met ons eigen team van ervaren bouwkundig experts. Zij hebben hart voor monumentale gebouwen en gespecialiseerde kennis van ambachtelijk bouwen, constructies en materialen. Lees hier op welke manier ze voor u klaarstaan.

Daadkrachtig bij schade

Net als u hebben we hart voor bijzondere bouwwerken. Daarom doen we er samen met u alles aan om de risico’s voor uw historische gebouw te beperken en bij te dragen aan het voorkomen van schade. U kent uw herbestemde kerk of klooster het beste en wij weten vanuit onze jarenlange expertise welke risico’s er zijn. Samen zorgen we ervoor dat ook komende generaties van de gebouwen kunnen blijven genieten. Lees hier meer over het voorkomen van schade.

Heeft u schade? Dan kunt u erop vertrouwen dat wij voortvarend in actie komen.
Het is belangrijk dat u ons snel inschakelt, want dat maakt de kans groter dat we met u de schade kunnen beperken. Neem daarom direct na het ontstaan of ontdekken van schade contact met ons op. We zetten onze expertise in om u bij te staan.

Meer lezen over onze verzekeringen?

Eigenaren van herbestemde kerken en kloosters hebben optimale dekking met de verzekeringen van Donatus. Voor herbestemde kerken en kloosters met een monumentale status ontwikkelden we speciale verzekeringen voor zowel zakelijke als particuliere eigenaren.

Alle kortingen op een rij

Instapkorting
Wij hebben geen winstoogmerk en geven de winst terug aan onze leden via premierestitutie. Na twee jaar lidmaatschap ontvangt u deze voor het eerst. Ter overbrugging van deze periode krijgt u als nieuw lid van Donatus de eerste twee jaar 20% instapkorting op de bruto premie, ongeacht eventuele schadeclaims. Daarna volgt de premierestitutie.

Korting bij vrijwillig eigen risico
U kunt de hoogte uw vrijwillig eigen risico zelf bepalen. Op die manier maakt u zelf de afweging tussen meer zekerheid of een lagere premie.

Korting contractstermijnen
U kunt kiezen voor een contractstermijn van 12, 36 of 60 maanden. Als u kiest voor een termijn van meer dan 12 maanden, ontvangt u korting op de bruto premie. Het is niet mogelijk om tussentijds op te zeggen, tenzij het gebouw wordt verkocht.

Extra instapkortingen

Heeft uw herbestemde kerk of klooster een monumentenstatus? Dankzij onze samenwerkingen kunt u profiteren van extra instapkortingen:

Nationaal Restauratiefonds

Federatie Particuliere Monumenteneigenaren

Stichting Liniebreed Ondernemen

Meer informatie?

Meer weten over deze kortingen of onze verzekeringen? Eigenaren van monumenten hebben optimale dekking met de verzekeringen van Donatus. Bekijk onze brochures voor monumenten:

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan

Bellen

Contact

Ga naar contact

Schade melden kopie 3

Schade melden

Ga naar schade melden

Wijziging doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Geef uw wijziging door