Zakelijk monumentaal

GEBOUWEN- EN INVENTARISVERZEKERING

Voor zakelijke eigenaren van monumenten en voormalige kerkgebouwen
Met de aankoop van een zakelijk monument krijgt u een uniek pand, vaak op een uitstekende locatie, in handen. Daarnaast krijgen bijzondere gebouwen als kerken, kloosters en fabrieken, steeds vaker een nieuwe bestemming. Ook na zo’n herbestemming blijft het inspecteren, taxeren en verzekeren van bouwkundige elementen, ambachtelijke constructies en materialen specialistisch werk. Donatus staat klaar om uw monument te verzekeren en te beschermen. Zonder winstoogmerk, met een hart voor monumenten en 170 jaar ervaring als verzekeraar van religieus en monumentaal erfgoed. We kennen de risico’s, bepalen nauwkeurig de herbouwwaarde en garanderen uitstekende service en dekking. Samen met u geven we erfgoed een toekomst. Zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van deze prachtige gebouwen.

Vanwege de prettige communicatie en het oplossingsgerichte meedenken kozen wij voor Donatus.

de heer Smit en mevrouw Blom

drie VERZEKERINGEN VOOR UW MONUMENT OF VOORMALIGE KERK

Solide

  • Brand
  • Storm

Robuust

  • Brand
  • Storm
  • Diefstal

Optimaal

  • Brand
  • Storm
  • Diefstal
  • Uitgebreide gevaren

OPTIONELE GLASDEKKING VOOR GEBOUWEN

Onder andere kosten voor het vervangen van beschadigde glaslatten, het schilderwerk van beschadigde kozijnen en de kosten voor het treffen van een noodvoorziening worden met deze dekking vergoed. Thermische breuk is uitgesloten.

OPTIONELE GLASDEKKING VOOR GEBOUWEN

Onder andere kosten voor het vervangen van beschadigde glaslatten, het schilderwerk van beschadigde kozijnen en de kosten voor het treffen van een noodvoorziening worden met deze dekking vergoed. Thermische breuk is uitgesloten.

EXTRA UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN GEBOUWENVERZEKERING

Huurderving

Bedrijfsstilstand

Grafmonumenten

EXTRA UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN INVENTARISVERZEKERING

Exposities

Kostbaarheden

DE UITGEBREIDE INFORMATIE BEKIJKEN?

Bekijk de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden Zakelijk en de Dekkingsvoorwaarden hier.

verzekeringskaarten

Wat is wel en niet verzekerd? Op de verzekeringskaart leest u de belangrijkste kenmerken van een verzekering.

DONATUS ALS tussenpersoon

Voor de verzekeringen van uw gebouw of inventaris is Donatus uw verzekeraar en daarmee de risicodrager. Dat betekent dat we zelf de polissen opmaken en ons schaderegelingsbeleid bepalen. Voor andere verzekeringen, zoals een aansprakelijkheids- of rechtsbijstandverzekering, is Donatus niet zelf de verzekeraar, maar hebben we als tussenpersoon goede contacten met andere verzekeraars. Sluit u zo’n verzekering bij ons af, dan zijn wij uw eerste aanspreekpunt voor alle verzekeringen die u bij ons onderbrengt. Zo garanderen we u de service en bereikbaarheid die u gewend bent.

U kunt ook bij ons terecht voor de volgende verzekeringen:

Construction All-Risks verzekering (CAR)
Dekt de risico’s van verbouwing of renovatie. Vaak deelt de aannemer mee dat hij een (doorlopende) CAR-verzekering heeft en dat deze in de prijs is inbegrepen. Wij adviseren u om als opdrachtgever van de verbouwing of restauratie de CAR-verzekering zelf af te sluiten. Een bijkomend voordeel is dat veel aannemers u korting geven op de aanneemsom als u zelf een CAR-verzekering afsluit.

Aansprakelijkheid bedrijven en instellingen (AVB)
Vergoedt persoonlijke of materiële schade bij derden. Een aansprakelijkheidsclaim kan grote financiële gevolgen hebben. Heeft u medewerkers in loondienst? Met de AVB zijn zowel schade door als schade aan de werknemer, gedekt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA)
Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen of toezichthouders. Bijvoorbeeld financiële schade door een bestuurlijke fout die u of een medebestuurder veroorzaakt.

Werknemersschadeverzekering
Deze verzekering biedt dekking als een werknemer bij een werkongeval betrokken raakt. De Werknemersschadeverzekering heeft een aantal voordelen. De aansprakelijkheid hoeft niet, zoals bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, te worden aangetoond en alle situaties die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden zijn gedekt; dit voorkomt onduidelijkheden voor de werkgever.

Rechtsbijstandsverzekering
Met een rechtsbijstandsverzekering wordt juridische hulp vergoed. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij u als organisatie juridische ondersteuning nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met een vrijwilliger of medewerker.

Collectieve Ongevallenverzekering
Raakt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan heeft dit financiële gevolgen voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever. Als bestuur kunt u ervoor kiezen om ter bescherming van uw medewerkers en vrijwilligers een ongevallenverzekering af te sluiten, die vergoedt bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

ALLE KORTINGEN OP EEN RIJ

Premierestitutie en instapkorting

Extra instapkortingen

Korting bij vrijwillig eigen risico

Korting contractstermijnen

Trouwe ledenkorting

Vorkpercentage

HOE BESTEEDT DONATUS HAAR PREMIEGELD? BEKIJK HET HIER
UITLEG PREMIERESTITUTIE? BEKIJK DE FILM HIERONDER

EXTRA’S BIJ DEZE VERZEKERINGEN

Vergoeding antieke en authentieke bouwmaterialen

Stellenclausule

Dekking kosten op last van de overheid

Opruimingskosten meeverzekerd

Speciale index voor monumentale gebouwen

Gratis taxatie voor verzekerden

Vorkpercentage

Bellen

Bellen

073 - 522 17 00

Mailen

Mailen

info@donatus.nl

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan

downloaden

Polis-voorwaarden

Bekijk onze polisvoorwaarden