Klachten en geschillen

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een dienst of product. In dat geval adviseren wij u eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers om een mogelijke oplossing te bespreken. Wilt u toch rechtstreeks een klacht indienen, dan kunt u naar keuze ons klachtenformulier invullen, een e-mail verzenden naar klachten@donatus.nl of een brief sturen onder vermelding van “Klacht” naar ons onderstaande adres.

Privacy
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met privacy of wilt u meer weten over het uitoefenen van uw rechten? Dan verwijzen we u naar onze Privacyverklaring.

Heeft u een klacht over dat wij niet (geheel) in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan kunt u uw klacht indienen door deze ter attentie van de directie naar ons kantoor toe te sturen of via onze website. De klacht wordt dan besproken met de Functionaris voor de Gegevensbescherming.
Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw privacy klacht kunt u dit kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of Kifid.

Donatus Verzekeringen
Antwoordnummer 10050
5240 VB Rosmalen

Heeft u een klacht bij Donatus ingediend, dan ontvangt u binnen twee weken na de ontvangst van de klacht onze inhoudelijke reactie.  Indien het voor ons niet  mogelijk is om binnen deze termijn inhoudelijk op uw klacht in te gaan, dan laten wij u dat schriftelijk of per mail weten. In dit bericht vermelden wij natuurlijk op welke termijn wij daartoe wel in staat zijn. Dit zal uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst van uw klacht zijn.

Als uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost

Het kan gebeuren dat wij niet tot elkaar komen. In dat geval heeft u natuurlijk de vrijheid om te proberen op een andere wijze tot een oplossing te komen. Er is echter wel een verschil in mogelijkheden voor zakelijke relaties (rechtspersonen, waaronder kerkelijke- en zorginstellingen, stichtingen, etc.) en particulieren.

Zakelijke relaties
Er is geen instantie waar u kosteloos in beroep kunt gaan. Indien uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de rechter voor te leggen. Het staat vooraf niet vast voor wiens rekening de kosten komen.

Particuliere relaties
Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als voorwaarde voor de behandeling door het Klachteninstituut geldt dat u eerst uw klacht bij ons moet hebben ingediend en dat deze niet naar uw tevredenheid is afgehandeld. Nadere informatie over de procedure kunt u vinden op de website van het Klachteninstituut: www.kifid.nl

Wijziging doorgeven

Klacht indienen

Klacht indienen

Kerken

Verzekering

Ga naar verzekeringen

Bellen

Bellen

073 - 522 17 00

Mailen

Mailen

info@donatus.nl