Schade voorkomen

schade voorkomen is altijd beter

Een goede verzekering biedt rust. Maar hoe goed u ook verzekerd bent, voorkomen van schade is natuurlijk altijd beter. Daar helpen wij u graag bij. Met preventietips die passen bij uw gebouw en de activiteiten die er plaats vinden.

Algemene tips en adviezen

1. Bent u eigenaar of beheerder van een monument en benieuwd naar de staat van onderhoud? Word lid van Monumentenwacht voor een grondige inspectie en een daarop gebaseerd onafhankelijk advies. Meer informatie

2. Maak goede afspraken met gebruikers en huurders en leg deze schriftelijk vast.

3. Gaat u verbouwen of restaureren? Sluit zelf de CAR-verzekering en laat dit niet over aan de aannemer!

Algemene tips en adviezen

1. Bent u eigenaar of beheerder van een monument en benieuwd naar de staat van onderhoud? Word lid van Monumentenwacht voor een grondige inspectie en een daarop gebaseerd onafhankelijk advies. Meer informatie

2. Maak goede afspraken met gebruikers en huurders en leg deze schriftelijk vast.

3. Gaat u verbouwen of restaureren? Sluit zelf de CAR-verzekering en laat dit niet over aan de aannemer!

Preventietips bij brandschade

Als u weet welke risico’s u loopt, kunt u ze beter proberen te voorkomen of beperken. Dat geldt ook voor het risico op brand. Wist u dat broei, brandstichting en defecte elektra de belangrijkste veroorzakers zijn van brand? En dat brand vaak ontstaat bij werkzaamheden aan het gebouw?

Voorkom een schoorsteenbrand

Sinds jaar en dag geeft vuur ons een gevoel van saamhorigheid en gezelligheid. Tenminste, zolang het niet over brand gaat. Helaas neemt het aantal schoorsteenbranden de laatste jaren zorgwekkend toe. Waar gaat het mis? Wat moeten we doen, en vooral laten, om te voorkomen dat vuur overgaat in een vernietigende brand?

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Als reparatiewerkzaamheden brandgevaarlijk zijn, is het beter om voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u de klus laat uitvoeren. Gebruik het formulier ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ als onderdeel van uw stappenplan om brand te voorkomen. Het is een handzame tool om bewust te zijn van dit risico.

Of gebruik de poster: Brandveiligheid in kerken: bewust worden-zijn-doen in 5 stappen. Lees er hier meer over

BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Als reparatiewerkzaamheden brandgevaarlijk zijn, is het beter om voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u de klus laat uitvoeren. Gebruik het formulier ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ als onderdeel van uw stappenplan om brand te voorkomen. Het is een handzame tool om bewust te zijn van dit risico.

Of gebruik de poster: Brandveiligheid in kerken: bewust worden-zijn-doen in 5 stappen. Lees er hier meer over

Overige tips

- Laat elektrische installaties regelmatig controleren door een gecertificeerd bedrijf. Veel ongelukken met elektriciteit ontstaan door achterstallig onderhoud of ondeskundigheid.
- Een gebrekkige bliksemafleider is gevaarlijk. Controleer daarom van tijd tot tijd uw bliksemafleider en sluit een contract af voor periodiek onderhoud.
- Hang een blusdeken op in uw keuken en in de nabijheid van frituurinstallaties.
- Doe afval in een afgesloten metalen afvalbak met zelfsluitende deksel.
- Zorg voor goede verlichting op uw terrein.
- Zorg voor een gecertificeerd brandalarm.
- Zorg voor voldoende werkzame blusmiddelen en hang deze op zichtbare, toegankelijke plaatsen.
- Gebruik stevige kandelaars die niet in brand kunnen vliegen als de kaars bijna op is.
- Plaats afvalcontainers op minimaal vijf meter afstand van uw gebouw.
- Houd lampen vrij van brandbare materialen.

Veiligheid en preventie bij kerken

Speciaal voor kerkbestuurders hebben we een overzicht van veiligheids- en preventieadviezen en een checklist voor het kerkgebouw. Met deze informatie kunt u als kerkbestuur een goede afweging maken en preventiemaatregelen treffen om veiligheid van gebouw, kostbaarheden en natuurlijk mensen, zoveel mogelijk te garanderen.

Veiligheid en preventie bij kerken

Speciaal voor kerkbestuurders hebben we een overzicht van veiligheids- en preventieadviezen en een checklist voor het kerkgebouw. Met deze informatie kunt u als kerkbestuur een goede afweging maken en preventiemaatregelen treffen om veiligheid van gebouw, kostbaarheden en natuurlijk mensen, zoveel mogelijk te garanderen.

Kerkrisicocheck

Met het inzetten van de Kerkrisicocheck krijgt u een beter zicht op de mate van veiligheid in en rondom uw kerkgebouw. De check bestaat uit 21 meerkeuzevragen. Na het beantwoorden van de laatste vraag kunt u het rapport met het advies op maat downloaden. Hierin staan de stappen die het kerkbestuur kan nemen om de risico's te beperken.

Handig! De waterpreventiekaart

U kunt deze uitprinten en ophangen in de meterkast of een andere plek, zodat u zich regelmatig bewust bent van maatregelen die u zelf kan nemen om waterschade te voorkomen.

Voorkomen van fraude

Als het gaat om geldzaken wordt - zeker van kerken - een hoge mate van integriteit verwacht. Toch ontvangen wij een aantal keer per jaar een fraudemelding. Dat is voor iedereen een vervelende situatie. Preventie en bewustwording zijn belangrijk om als kerkbestuur alert te zijn op misbruik en fraude. Maak over geldzaken zorgvuldige afspraken.

Tips om misbruik en fraude te voorkomen
Natuurlijk is het aan u als bestuurder om af te wegen welke maatregelen u neemt. Wij verzamelden voor u een overzicht aan maatregelen die de kans op fraude enorm verkleinen.

Voorkomen van fraude

Als het gaat om geldzaken wordt - zeker van kerken - een hoge mate van integriteit verwacht. Toch ontvangen wij een aantal keer per jaar een fraudemelding. Dat is voor iedereen een vervelende situatie. Preventie en bewustwording zijn belangrijk om als kerkbestuur alert te zijn op misbruik en fraude. Maak over geldzaken zorgvuldige afspraken.

Tips om misbruik en fraude te voorkomen
Natuurlijk is het aan u als bestuurder om af te wegen welke maatregelen u neemt. Wij verzamelden voor u een overzicht aan maatregelen die de kans op fraude enorm verkleinen.

Schade melden kopie 3

Schade melden

Ga naar schade melden

Mailen

Mailen

info@donatus.nl

Bellen

Bellen

073 - 522 17 00

Kerken

Kerkrisicocheck

Doe de kerkrisicocheck