missie, visie, kernwaarden

Missie

Donatus zet zich met onderlinge risicobeheersing in voor het behoud van religieus en monumentaal erfgoed. Dat doen we door schadeverzekeringsovereenkomsten te sluiten met kerkgenootschappen, ordes en congregaties, eigenaren van (herbestemd) religieus en monumentaal erfgoed en personen die werkzaam zijn in de religieuze wereld of monumentensector (ambt, bestuursfunctie of loondienst).

‘Samen staan we sterker in het beschermen van kerken en monumenten’

Directeuren Rinke Eigenhuis en Alphons vd Voorn

Als onderlinge verzekeraar werken wij vanuit het solidariteitsbeginsel zonder winstoogmerk. Bij Donatus staat de belangenbehartiging van onze verzekerden centraal. Zij zijn als leden verbonden aan onze interne organisatie en hebben zeggenschap vanuit de Ledenraad.

Wij streven naar goed werkgeverschap met wederzijdse loyaliteit en respectvol samenwerken als kernbegrippen.

Visie

Kerken en monumentale gebouwen zijn iconische plaatsen waar mensen samenkomen, elkaar inspireren en zich laten inspireren. Ze creëren verbondenheid en het besef dat je ergens thuishoort. Als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland heeft Donatus het doel om religieus en monumentaal erfgoed in ons land te helpen beschermen en behouden voor huidige en komende generaties.

Visie

Kerken en monumentale gebouwen zijn iconische plaatsen waar mensen samenkomen, elkaar inspireren en zich laten inspireren. Ze creëren verbondenheid en het besef dat je ergens thuishoort. Als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland heeft Donatus het doel om religieus en monumentaal erfgoed in ons land te helpen beschermen en behouden voor huidige en komende generaties.

VERBONDENHEID

Het leidende principe in al onze activiteiten en gedrag is verbondenheid. Al vanaf onze ontstaansgeschiedenis: kerkbesturen kozen voor solidariteit bij het verzekeren van hun kerkgebouwen.

Vanuit verbondenheid staan we in contact met leden en partners. Onze deskundige medewerkers zijn betrokken, communiceren persoonlijk en komen bij schade direct in actie. Zij begrijpen hoe belangrijk de gebouwen voor de leden zijn en welke rol die vervullen.

Bevlogen

We hebben passie voor kerken en monumenten

Deskundig

We weten waar we het over hebben

Degelijk

We zijn solide, solvabel en betrouwbaar

Daadkrachtig

We komen direct in actie als dat nodig is

Zorgzaam

We kennen onze relaties persoonlijk en helpen hen kerken en monumenten beschermen

Nieuwsgierig?

Bekijk ons hele verhaal

Interesse in onze verzekeringen?

Bent u verantwoordelijk voor een kerk of ander religieus erfgoed, of bent u eigenaar van een monumentaal gebouw? Natuurlijk wilt u dan schade voorkomen. En is er onverhoopt schade, dat deze vakkundig wordt hersteld. Donatus helpt u met preventie en goede verzekeringen.

Interesse in onze verzekeringen?

Bent u verantwoordelijk voor een kerk of ander religieus erfgoed, of bent u eigenaar van een monumentaal gebouw? Natuurlijk wilt u dan schade voorkomen. En is er onverhoopt schade, dat deze vakkundig wordt hersteld. Donatus helpt u met preventie en goede verzekeringen.

Mailen

Mailen

info@donatus.nl

Bellen

Bellen

073 - 522 17 00

Wijziging doorgeven

Contact

Ga naar contact

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan