Schade melden

SCHADE ALS GEVOLG VAN HEVIGE REGENVAL IN JULI

Wij wensen onze leden die zijn getroffen door de hevige neerslag en wateroverlast heel veel sterkte. Gelukkig zijn de meeste bij ons gemelde schades gedekt. Heeft u uw schade bij ons gemeld en blijkt deze niet verzekerd? Inmiddels heeft de overheid een schaderegeling gepresenteerd. Deze regeling, de wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is.
Wilt u direct aanspraak maken op de wet tegemoetkoming schade bij rampen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Ga naar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/wts-juli-2021.

WILT U EEN SCHADE MELDEN?

Wij vinden het vervelend voor u dat er schade is.
Bel ons op 073 – 751 42 94. Onze schadebehandelaars staan voor u klaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of meld uw schade met het formulier hieronder. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

WILT U EEN SCHADE MELDEN?

Wij vinden het vervelend voor u dat er schade is.
Bel ons op 073 – 751 42 94. Onze schadebehandelaars staan voor u klaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of meld uw schade met het formulier hieronder. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Schade melden

Alle velden met een * zijn verplichte invulvelden.

Wat voor schade wilt u melden?

Uw gegevens:

Relatienummer
Polisnummer
Verzekeringnemer
Contactpersoon*
Telefoonnummer*
E-mailadres*

Schadeadres:

Straat en huisnummer*
Postcode*
Plaats*

Schadedetails:

Schadedatum (dd/mm/jjjj)*
Wat is er gebeurd?
Waaruit bestaat de schade?
Heeft u i.v.m. de schade actie ondernomen?

Donatus is aangesloten bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Als u een schade meldt, leggen wij dat vast in CIS. Ook andere verzekeraars kunnen deze melding zien. Als wij een vermoeden hebben van fraude, kan onze fraude coördinator hier nader onderzoek naar (laten) doen. Hierbij wisselen wij gegevens uit met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars.

In geval van fraude, zal de schade worden afgewezen en kan Donatus een melding plaatsen in CIS. Tevens zal Donatus aangifte doen bij de politie en kan Donatus de polis beëindigen. De betrokkene wordt hierover altijd schriftelijk geïnformeerd. Voor meer informatie over Stichting CIS en het privacyreglement van de Stichting CIS zie www.stichtingcis.nl.