Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Alle velden met een * zijn verplichte invulvelden.

Tot welke doelgroep behoort u?

Uw gegevens:

Verzekeringnemer*
Contactpersoon*
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Correspondentieadres:

Straat en huisnummer / Postbus*
Postcode*
Plaats*
Telefoonnummer*
E-mailadres*

Heeft u al een verzekering bij Donatus?*

Risicoadres:

Is het risicoadres hetzelfde als het correspondentieadres?

Beschrijf welke offertes u wilt aanvragen

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Sinds december 2017 is Donatus aangesloten bij Stichting CIS. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Voor meer informatie over Stichting CIS kunt u terecht op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.