premie-restitutie

terugbetaling overschotten

Als onderlinge verzekeraar werken wij vanuit het solidariteitsbeginsel zonder winstoogmerk en betalen eventuele overschotten uit de brandverzekeringen (opstal, inboedel en inventaris) terug aan onze leden. De hoogte van de premierestitutie kan per jaar verschillen.

Premierestitutie Afgelopen jaren

2022

0%

2021

30%

2020

40%

2019

40%

2018

30%

HOE WERKT HET UITKEREN VAN DE PREMIERESTITUTIE? BEKIJK DE FILM