verzekeringen voor monumenten

verzekeringen voor monumenteneigenaren

Uw verzekering moet passen bij de monumentale status van uw pand en alle lusten en lasten die daarmee gepaard gaan. Aan u de keuze: een goede basisdekking voor schade als gevolg van brand en storm, de uitgebreide variant of een all-inclusive dekking tegen alle van buiten komende onheilen.

FORTEN, KAZEMATTEN EN BUNKERS

Voor forten, kazematten en bunkers heeft Donatus een speciaal verzekering ontworpen. Op de productkaart ziet u in één oogopslag waar het om gaat.
Download de productkaart

Productkaart - Forten en Bunkers

Een keuze uit drie monumenten verzekeringen

De verzekering moet passen bij de monumentale status van uw pand en alle lusten en lasten die daarmee gepaard gaan. Aan u de keuze: een goede basisdekking voor schade als gevolg van brand en storm, de uitgebreide variant of een all-inclusive dekking tegen alle van buiten komende onheilen.

COMFORT

Brand
Storm
Omvallende bomen
Luchtvaartuigen
Blikseminslag, inductie en overspanning

ROYAAL

Alle Comfort-dekkingen, plus:
Diefstal, inbraak en vandalisme (na inbraak)
Neerslag, water en stoom
Aanrijding
Glasschade

SUBLIEM

Alle Royaal-dekkingen, plus:
Vandalisme (zoals graffiti)
Aanstraalverlichting
Elk ander plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil

dekkingenoverzicht

Met het dekkingenoverzicht kunt u de keuze maken die bij u past. Natuurlijk helpen wij u ook graag bij het samenstellen van het juiste verzekeringspakket.
Download de productvergelijking

Productvergelijking Monumentenverzekering

Extra’s bij deze verzekeringen

Vergoeding antieke bouwmaterialen

Stellenclausule

Dekking kosten op last van de overheid

Opruimingskosten meeverzekerd

Speciale index voor monumentale gebouwen

VERZEKERINGSKAARTEN

Wat is wel en niet verzekerd? Op de verzekeringskaart leest u de belangrijkste kenmerken van een verzekering.

VERZEKERINGSKAARTEN

Wat is wel en niet verzekerd? Op de verzekeringskaart leest u de belangrijkste kenmerken van een verzekering.

COMFORT, een goede basisdekking

ROYAAL, een uitgebreide dekking

SUBLIEM, de all-inclusive dekking

Polisvoorwaarden

De uitgebreide informatie per verzekering vindt u terug in onze polisvoorwaarden

Extra’s bij deze verzekeringen

Gratis taxatie voor verzekerden

De verzekerde waarde dient overeen te komen met de werkelijke waarde van uw monument. Donatus doet geen beroep op onderverzekering bij monumenten die wij zelf hebben getaxeerd. Onze eigen bouwkundige buitendienst heeft jarenlange ervaring met het taxeren van monumenten. De meesten van hen zijn ingeschreven als registerexpert bij het NIVRE. Voor onze verzekerden zijn de taxaties gratis.

Milieuschadeverzekering (MSV)

De overheid stelt dat 'de vervuiler betaalt'. U bent als eigenaar bijvoorbeeld verplicht om kosten voor het verwijderen van asbest zelf te betalen. Daarom adviseren wij eigenaren een MSV af te sluiten. Deze verzekering dekt milieuschade aan eigendommen van uzelf én van derden en is feitelijk een mix van een eigendoms- en een aansprakelijkheidsverzekering. Het voordeel van een MSV is dat veel milieu gerelateerde problemen op één polis zijn verzekerd. In onze woonhuis- en monumentenverzekering is de MSV standaard opgenomen.

Inboedel- en inventarisverzekering

Bij bewoonde monumenten kan Donatus de inboedel verzekeren met garantie tegen onderverzekering. Soms volstaat de invulling van een inboedelwaardemeter. In andere gevallen worden individuele afspraken over de verzekerde som gemaakt. Wij adviseren u bij bepaalde objecten (bijvoorbeeld kunst of een bibliotheek) de taxatie door een externe deskundige te laten uitvoeren. Hiermee voorkomt u bij schade discussie over de waarde.

Vorkconstructie

Vorkconstructie: bepaal zelf, welk deel van de herbouwwaarde u wilt verzekeren
Normaal gesproken wordt een gebouw verzekerd voor de volledige herbouwwaarde. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de verzekerde op voorhand al weet dat, bij een eventueel totaal verlies, het gebouw niet in dezelfde omvang wordt herbouwd. Dan kunt u ervoor kiezen om een gedeelte van het gebouw te verzekeren.

Verbouw of renovatieplannen?

Heeft u verbouw- of renovatieplannen, houd er dan rekening mee dat de werkzaamheden kunnen leiden tot een verhoogd risico op schade. Schade aan uw gebouw veroorzaakt door werkzaamheden is niet verzekerd in uw opstalverzekering. Wij adviseren u daarvoor een passende verzekering af te sluiten die de risico’s van de verbouwing afdekt, een zogenaamde Construction All Risks-verzekering (CAR).

Verbouw of renovatieplannen?

Heeft u verbouw- of renovatieplannen, houd er dan rekening mee dat de werkzaamheden kunnen leiden tot een verhoogd risico op schade. Schade aan uw gebouw veroorzaakt door werkzaamheden is niet verzekerd in uw opstalverzekering. Wij adviseren u daarvoor een passende verzekering af te sluiten die de risico’s van de verbouwing afdekt, een zogenaamde Construction All Risks-verzekering (CAR).

CAR-verzekering zelf afsluiten

Vaak deelt de aannemer mee dat hij een (doorlopende) CAR-verzekering heeft en dat deze in de prijs is inbegrepen. Wij adviseren u om als opdrachtgever van de verbouwing of restauratie de CAR-verzekering zelf af te sluiten:

- Als opdrachtgever heeft u dan de vrijheid om te bepalen wie het herstel doet: dezelfde aannemer of een ander;
- Werkzaamheden door vrijwilligers zijn meeverzekerd;
- U heeft zekerheid over het ontvangen van de schade-uitkering;
- Bij faillissement van de aannemer valt een eventuele uitkering niet in zijn failliete boedel;
- Werkt u zelf mee aan de restauratie of de verbouwing, dan zijn de werkzaamheden die door u worden uitgevoerd automatisch meeverzekerd via de CAR.

Een bijkomend voordeel is dat veel aannemers u korting geven op de aanneemsom als u zelf een CAR-verzekering afsluit.

Schade melden kopie 3

Schade melden

Ga naar schade melden

Wijziging doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Geef uw wijzigingen door

Bellen

Bellen

073 - 522 17 00

downloaden

Polis-voorwaarden

Bekijk onze polisvoorwaarden