Inventarisatie zakelijke relatie

Inventarisatie zakelijke relatie

Alle velden met een * zijn verplichte invulvelden.

Relatienummer*
Wat is de volledige naam van uw organisatie?*
Vestigingsadres in Nederland (géén postbus)*
Correspondentieadres*
Telefoonnummer vast (optioneel)
Telefoonnummer mobiel*
E-mailadres*
Inschrijvingsnummer KvK*

Wilt u digitaal communiceren?*

Wie is of zijn uw contactperso(o)n(en), die namens u met Donatus mag/mogen communiceren?

Uitleg verschil contactpersoon en tekenbevoegde:

Een contactpersoon mag een schade melden, maar kan geen wijziging op de polis doorgeven. Een tekenbevoegde kan zowel een schade melden als de polis wijzigen.

Het kan zijn dat er meerdere tekenbevoegden zijn en dat deze personen ook allemaal toestemming moeten geven voor een wijziging.

Contactpersoon 1

Naam*
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*
Rol of functie in de organisatie*
Telefoonnummer vast (optioneel)
Telefoonnummer mobiel*
E-mailadres*

Contactpersoon 2

Naam
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
Rol of functie in de organisatie
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres

Invloed van derden

Zijn naast de bestuurders nog anderen die invloed hebben op uw organisatie, resp. een beslissende stem hebben bij het nemen van besluiten?*

Hebben buitenlandse financiers zeggenschap of op andere wijze invloed op uw instelling?*

Maakt u deel uit van een samenwerkingsverband die mogelijk uw zelfstandigheid beperkt?*

Wat is een UBO?

Een ultimate beneficial owner, afgekort UBO, is of zijn de aandeelhouders met een belang van 25% of meer, of anderen die uiteindelijke zeggenschap hebben over de organisatie. Als een aandeelhouder zelf ook een rechtspersoon is, gelden de vragen ook voor zijn directeur(en) / bestuurder(s), en voor de UBO’s van die vennootschap. Bij een kerkgenootschap kunnen de UBO’s de natuurlijke personen zijn die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd. Wilt u weten wie de UBO’s van uw organisatie zijn? Dit bepaalt u als organisatie zelf.

Hoeveel personen heeft u die tekenbevoegd en/of UBO zijn?

Verklaring

Ik verklaar dat
  • Alle opgegeven tekenbevoegde(n) toestemming hebben om de verzekeringspolis(sen) van mijn organisatie in te zien en te wijzigen.
  • Ik verklaar dat ik gerechtigd ben om namens mijn organisatie gegevens aan Donatus ter beschikking te stellen.
  • Ik verklaar dat bovenstaande gegevens juist en volledig zijn en dat Donatus deze gegevens mag verwerken in het administratiesysteem.
Datum
Uw naam*
Uw functie*