klachten-reglement

Donatus streeft naar een adequate dienstverlening van hoge kwaliteit. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Wij nemen uw klacht serieus en zoeken naar een passende oplossing. Het doel van dit “Klachtenreglement Donatus Verzekeringen” is om zeker te stellen dat klachten van onze relaties volgens een vaste werkwijze, binnen een bepaalde tijd en door aangewezen functionarissen, bewaakt, geregistreerd en volgens de gestelde criteria worden afgehandeld. Hiermee geven wij zo goed mogelijk invulling aan de behandeling van de klacht en kunnen wij lering trekken uit ingediende klachten. Donatus acht iedere uiting van ontevredenheid van een relatie een kans voor Donatus.