Premierestitutie over 2020 definitief vastgesteld op 40%

22 november 2021

Dit voorjaar maakten wij de jaarcijfers van Donatus over 2020 bekend. We vertelden u toen ook over ons voornemen om leden 40% van de voor 2020 ingelegde premies terug te betalen. Een bedrag dat overeenkomt met € 12,4 miljoen. Dit voornemen gaan we nu daadwerkelijk waarmaken. Want tijdens de Ledenraadsvergadering van vrijdag 5 november heeft de Ledenraad samen met de Raad van Commissarissen en de Directie de voorgenomen premierestitutie over 2020 definitief bepaald op 40%. We verrekenen de premierestitutie met de premie voor 2022. U ziet deze verrekening terug op de factuur die u in december ontvangt.

Premierestitutie, ons fundament

Wilt u weten hoe Donatus haar premiegelden besteedt of hoe wij de vastgestelde premierestitutie met u verrekenen? U kunt het hieronder bekijken in twee filmpjes van elk twee minuten.

Hoe besteedt Donatus haar premiegeld?

Wat betekent het dat Donatus een onderlinge verzekeraar is zonder winstoogmerk en hoe wordt de premie besteed?
Klik op de afbeelding hieronder of op onderstaande button om deze film te bekijken.

Hoe werkt het systeem premierestitutie?

Door slim te werken wil Donatus zoveel mogelijk premie teruggeven aan de leden. Maar hoe werkt het systeem van premierestitutie versus de instapkorting? Klik op de tweede afbeelding hieronder of op onderstaande button om de film te bekijken.
Filmpje: HOE BESTEEDT DONATUS HAAR PREMIEGELD?
Filmpje: HOE WERKT HET UITKEREN VAN DE PREMIERESTITUTIE?

Ons laatste nieuws