Ook in deze onwerkelijke tijd kunt u op donatus rekenen

02 april 2020

Terwijl de lentezon straalt, is het stil op straat. Een onwerkelijke werkelijkheid. Het coronavirus slaat op meedogenloze wijze om zich heen, ver weg, maar ook dichtbij. Het raakt iedereen. Mogelijk heeft ook u te maken met ongewone en ingrijpende omstandigheden, zakelijk dan wel privé. Wij leven met u mee en willen u via deze weg een hart onder de riem steken om door deze crisis heen te komen. Onze adviseurs binnen en buiten staan voor u klaar. Weliswaar op dit moment niet of beperkt op locatie en in persoon maar weet dat wij voor u bereikbaar zijn, met medeleven, kennis en kunde.

Voor het eerst in de geschiedenis, kunnen met name kerken niet de plek van ontmoeting, hoop en troost zijn, waar juist nu zo sterk behoefte aan is.
Dat is pijnlijk en het vraagt om veerkracht en creativiteit. Versnelde digitalisering is onontkoombaar. We zien allerlei nieuwe online streaming initiatieven om de gelovigen te bereiken. Indrukwekkend en mooi is dat elke woensdagavond om 19.00 uur vele kerkklokken in Nederland luiden als teken van verbondenheid en hoop. Grote kerkgebouwen, die naast erediensten, financieel afhankelijk zijn van evenementen, hebben het zwaar. Kerkgebouwen die herbestemd zijn tot bibliotheek, theater of restaurant, zijn gesloten, wat enorme consequenties heeft. Monumentale relaties met een recreatieve of horecafunctie missen inkomsten. Langlopende restauraties kunnen soms geen doorgang vinden en in veel gevallen moeten reserves worden aangesproken.

Wij denken graag met u mee, helpen u te kijken naar mogelijke oplossingen.
Wellicht heeft u juist nu de behoefte om met een adviseur uw portefeuille door te spreken. Of heeft u plannen om het hoofd te bieden aan bepaalde uitdagingen. Creatieve oplossingen om staande te blijven, kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat werkzaamheden veranderen. Dit kan van invloed zijn op uw verzekering en dekking. Andere werkzaamheden betekenen in veel gevallen andere risico’s.

Zelfs een kleine wijziging kan gevolgen hebben voor de dekking op uw verzekering.
Neem in dat geval ook bij twijfel, hoe klein ook, contact op met uw Donatus-adviseur. Deze brengt samen met u in kaart wat voor u van belang is. Zo worden onaangename verrassingen in geval van schade voorkomen.

Taxatie-afspraken en schade-expertise
Omdat we de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen, is het belangrijk voor u te weten dat u mogelijk langer op een taxatie zal moeten wachten dan gebruikelijk en in geval van schade kan het zijn dat we een externe schade expert inschakelen.

Ook op afstand zijn wij u graag van dienst.
Heeft u vragen of behoefte aan advies? Bel ons via 073-5221700 of vul het contactformulier in op onze website.

Wij wensen al onze leden bovenal veel gezondheid toe en kracht en inspiratie om deze corona pandemie te overleven!

Namens al onze medewerkers,
Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis