Nijkleaster Westerhûs: een bijzonder en uniek project voor Donatus

31 januari 2023

Donatus verzekert het mooie en bijzondere project van Stifting Nijkleaster te Jorwert in Fryslân. We nemen u graag mee in het verhaal van dit unieke klooster.

Nijkleaster: Stilte Besinning, Ferbining

NIJKLEASTER: STILTE, BEZINNING, VERBINDING

Dat moest het precies worden toen dominee Hinne Wagenaar en zijn projectteam nadachten over hoe invulling te geven aan deze aansprekende woorden en het zoeken van een plek die daarbij past.
Die werd gevonden, even buiten Jorwert, in een oude vervallen boerderij uit 1850 met een rooms-katholieke oorsprong.

De gedenksteen Anno 1625 die op de gevel prijkt, is getuige hiervan. Bijna driehonderd jaar later herleeft de kloosterziel, in de vorm van een nieuw op te richten protestants klooster in Friese context. Een prachtig project dat niet zonder slag of stoot van de grond kwam.

Nijkleaster: Stilte Besinning, Ferbining

NIJKLEASTER: STILTE, BEZINNING, VERBINDING

Dat moest het precies worden toen dominee Hinne Wagenaar en zijn projectteam nadachten over hoe invulling te geven aan deze aansprekende woorden en het zoeken van een plek die daarbij past.
Die werd gevonden, even buiten Jorwert, in een oude vervallen boerderij uit 1850 met een rooms-katholieke oorsprong.

De gedenksteen Anno 1625 die op de gevel prijkt, is getuige hiervan. Bijna driehonderd jaar later herleeft de kloosterziel, in de vorm van een nieuw op te richten protestants klooster in Friese context. Een prachtig project dat niet zonder slag of stoot van de grond kwam.

Het begon al in 2012 toen onder de bezielende leiding van Henk Kroes (praktiserend christen en tevens oud-voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden). De eerste gedachten werden op papier gezet. Waar de oude Friese kloosters vroeger dijken bouwden tegen het opkomende water, zo wil Nijkleaster als het ware een dijk zijn tegen de bedreigingen van deze tijd, zoals stress, deadlines, targets, zo luidt hun boodschap. Een plek van doorgaand gebed, gemeenschap en gastvrijheid, waarbij Nijkleaster een oefenplek wil zijn voor de eigen cultuur, taal en traditie. “Van wat ik hier meemaak met de mensen, is God hier aanwezig en werkzaam”, aldus initiatiefnemer, pionierspredikant Hinne Wagenaar.

Het is een plek waar mensen tot rust kunnen komen, tijdelijk of permanent verblijven en gebruik kunnen maken van de eeuwenoude terpkerk (PKN) in Jorwert. De bouw schiet op. In maart 2023 volgt de proefopening en met Pinksteren 2023 hoopt men dan ‘echt’ open te gaan voor allen die voor één of meer dagen te gast wensen te zijn in het klooster.

Onze collega’s Eric van Grieken (senior relatiebeheerder) en Dennis Spaen (senior-adviseur relaties) brachten een bezoek aan de bouwplaats op 17 januari 2023. Tijdens dit bezoek werden de contacten met het kloosterbestuur voortgezet en vond er een gedegen inventarisatie op de huidige assurantieportefeuille plaats. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, mocht een uitgebreide rondleiding door het hele kloostercomplex in aanbouw vanzelfsprekend niet ontbreken.

Onze collega’s Eric van Grieken (senior relatiebeheerder) en Dennis Spaen (senior-adviseur relaties) brachten een bezoek aan de bouwplaats op 17 januari 2023. Tijdens dit bezoek werden de contacten met het kloosterbestuur voortgezet en vond er een gedegen inventarisatie op de huidige assurantieportefeuille plaats. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, mocht een uitgebreide rondleiding door het hele kloostercomplex in aanbouw vanzelfsprekend niet ontbreken.

Het verzekeren van zo’n speciaal klooster is teamwork, en daar zijn meerdere collega’s voor nodig. Martijn Schep (regio adviseur) is druk bezig om het dossier helemaal compleet te krijgen. Bij Donatus werken tien taxateurs en zal collega Nick Fortezza het complex in februari 2023 taxeren en inspecteren.

Het wordt mooi, dit unieke project. We voelen ons trots dat Donatus hier als toegewijde verzekeraar een bijdrage aan mag leveren, waarvan we hopen dat die nog lang in de stilte voortduurt.

Meer info is te vinden op de website van Nijkleaster.