Ook een merk heeft onderhoud nodig

18 december 2019

Het is een levendige tijd voor iedereen bij Donatus. Dat de wereld razendsnel verandert zal niemand ontgaan. Digitale transformatie legt de lat voor een zakelijke dienstverlener hoger dan ooit. Zowel privé als zakelijk raken onze leden gewend aan ultiem gebruikersgemak en excellente service. Onze worteling in de kerkelijke wereld brengt nog een andere verandering met zich mee. Ontkerkelijking en godsverlating maakt dat veel kerken het financieel moeilijk hebben. Dat doet ons pijn, want Donatus voelt zich verwant met de kerken in Nederland. Dat we er zijn hebben we aan hen te danken.

Verzekeraar van kerken en monumenten
Verandering dwingt tot aanpassing. Daarom verzekert Donatus sinds tien jaar naast kerken ook monumenten. Van molens tot grachtenpanden en van landgoederen tot forten. Onze dienstverlening bleek ook uitstekend bij hen te passen. In een wereld van generieke grote verzekeraars is de aanpak van een niche-speler als Donatus duidelijk een verademing. Na tien jaar is de vraag relevant of en hoe wij onze doelgroepen zo goed mogelijk bedienen. De behoefte van een particuliere monumenteigenaar is niet persé dezelfde als die van een vrijwillige bestuurder van een kerkgebouw.

Expeditie Donatus
We onderzoeken onder de codenaam Expeditie Donatus het hart van onze dienstverlening en hoe we die kunnen verbeteren. Een interne reis naar een vitale cultuur, informatietechnologie die het werk makkelijker maakt en natuurlijk de allerbeste producten en diensten voor onze leden. Onderdeel daarvan is het verbeteren van de ervaring die (potentiële) leden hebben als ze in contact zijn met Donatus. Aan de telefoon, in een magazine, brochures en advertenties, maar ook online op de website en social media. Want net als bij een monumentaal gebouw is onderhoud essentieel voor de toekomst van een merk.

Die identiteit zo scherp mogelijk vertalen naar woord, beeld, middelen en gedrag is de uitdaging.

Een identiteit bedenk je niet, die heb je
Donatus is financieel solide en gezond en dat geeft ons de tijd. We willen geen revolutie, het behouden van onze founding fathers vinden we een morele verplichting. Vandaar dat we samen met ons creatieve bureau Nijgh een route hebben bedacht met veel aandacht voor draagvlak, terugkoppeling en aanscherping. Vanuit de organisatie, de Ledenraad en de Raad van Commissarissen. Een identiteit bedenk je ook niet, die heeft de organisatie al. Die identiteit zo scherp mogelijk vertalen naar woord, beeld, middelen en gedrag is de uitdaging. De eerste stap in het proces was een inventarisatie van de eigenschappen, karakteristieken en waarden van Donatus. De eigenschappen die boven kwamen drijven werden de ingrediënten voor het merkfundament. Samen met het bureau hebben we daarmee een eerste versie van onze identiteit geformuleerd en bediscussieerd tijdens een debat met het interne team. Dat leidde tot een aanscherping die we konden voorleggen aan onze Ledenraad en de Raad van Commissarissen. Dat leverde opnieuw waardevolle feedback op voor een evenwichtige balans tussen vernieuwing en behoud van het goede.

Verbondenheid is de kern in onze identiteit
De belangrijkste betekenis die kerkgebouwen, monumenten en de loyaliteitsgedachte van een onderlinge verzekeraar karakteriseert is verbondenheid. Donatus verzekert iconische plaatsen waar mensen samenkomen, elkaar inspireren en zich laten inspireren. Plekken die je laten voelen dat je ergens thuishoort. Samen vormen zij het collectieve monumentale verleden dat onze identiteit kleurt en bescherming verdient. Verbondenheid is dan ook de kernwaarde van Donatus. Ons karakter hebben we ook treffend weten te vangen. We vonden die nog wat afstandelijk en we misten de bezieling van onze mensen. Het werden de termen bevlogen, deskundig, degelijk, daadkrachtig en zorgzaam. Onze passie en het respect dat we hebben voor religieus cultureel erfgoed en hun eigenaren komen nu beter terug. Daarnaast horen we van onze leden dat we in geval van schade zorgzaam en daadkrachtig optreden. Verder zijn en blijven we een solide, degelijke club met veel aandacht voor deskundigheid. Alles bij elkaar realiseren we vanuit dit karakter van Donatus en het gedrag dat daaruit voortvloeit onze kwalitatieve dienstverlening. Daarmee bouwen we verder aan vertrouwen.

Identiteit in beeld
Met deze merkidentiteit hebben we onze huisstijl en communicatiemiddelen tegen het licht gehouden, wat heeft geresulteerd in kleine wijzigingen in het logo. Het beeldmerk blijft herkenbaar, maar het monument heeft meer detaillering en de afronding van de hoeken maakt Donatus zachter. De verbinding tussen kerk en monument laat onze kernwaarde ‘verbondenheid’ terugkomen in de visuele stijl. De kleuren zijn gehandhaafd omdat we de vernieuwing niet ten koste wilden laten gaan van merkherkenning. Wel hebben we aan het bestaande kleurenpalet twee extra groentinten toegevoegd. Herkenbaar in de nieuwe stijl zijn ook de fotografische vlakken die we met segmenten opbouwen. Symbolisch voor onze kerncompetentie: het inspecteren en op waarde bepalen van de monumentale kenmerken van kerken en monumenten. Fotografie kan veel toevoegen. Onze werkelijkheid bestaat uit de prachtigste gebouwen van Nederland en die laten we graag in al hun glorie zien. Met een grotere rol voor de binnenkant en de menselijke component. Want de verbinding van de mens met het gebouw spreekt boekdelen over het waarom van verzekeren.

Merkverhaal
Een corporate story of merkverhaal is een overtuigend overkoepelend verhaal van je organisatie op basis van de kernwaarde(n). Het gaat om wie je als organisatie in essentie bent. Een verhaal dat vertelt wat je doet en waarom je dat belangrijk vindt. Authenticiteit en identificatie zijn belangrijk, het gaat om de menselijke component. Donatus heeft een prachtig emotioneel verhaal te vertellen:

Toekomst voor kerken en monumenten
Iedereen kent de oude kerk aan het plein in het centrum. Al eeuwen markeren haar klokken het verstrijken van de tijd en zetten ze mensen in beweging. Ze draagt de littekens van oorlogen en rampen en is het podium voor feesten en hoogtijdagen. Hier komen mensen samen om te bidden, stil te zijn en te luisteren. In deze kerk trouwen zij en branden kaarsjes voor hun geliefden. Haar karakteristieke silhouet is al van ver zichtbaar, als een handtekening. Zonder deze kerk, zou de stad of het dorp zichzelf niet meer zijn.

Dat sentiment is de reden dat Donatus bestaat. ‘Donatus’ verwijst naar de gelijknamige beschermheilige tegen onweer en blikseminslag uit het begin van onze jaartelling. Een opvallende en passende naam voor een organisatie die in 1852 start met het verzekeren van kerkgebouwen.
Want een allesverwoestende brand door blikseminslag betekende in die tijd vaak het einde van de geloofsgemeenschap. Men had simpelweg de middelen niet voor herbouw. En zo ontstond het idee om met elkaar het risico te dragen. Daarom is Donatus een onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk.

Kenmerkend is ook de manier waarop Donatus van meet af aan werkt. Met groot respect voor de rol en geschiedenis van kerkgebouwen en, vanaf 2010, ook van monumenten. Met specialistische kennis van bouwhistorische kenmerken, zodat de herbouwwaarde zo nauwkeurig mogelijk kan worden vastgesteld. De experts van Donatus spelen daarin een cruciale rol, met hun kennis van risico-inspectie, waardebepaling en schadepreventie. Niet alleen om leden zo adequaat mogelijk te verzekeren, maar ook omdat zij willen dat deze unieke gebouwen behouden blijven.

Kerken en monumenten geven een gevoel van verbondenheid. Zij kleuren onze gezamenlijke identiteit die we doorgeven aan volgende generaties. Met vakkundig maatwerk en gedeelde verantwoordelijkheid helpt Donatus dat erfgoed van Nederland beschermen en creëren we een toekomst voor kerken en monumenten.

Alphons van der Voorn,
directievoorzitter Donatus