Jaarverslag 2022 verantwoord beleggen

03 juli 2023

Wij vinden het belangrijk dat we naast de financiële aspecten ook milieu-, sociale en
governance-aspecten meenemen in onze beleggingskeuzes. Onlangs publiceerden wij
voor de vierde keer het jaarverslag ‘verantwoord beleggen’. In 2022 hebben we stappen gezet in het verder verduurzamen van onze beleggingsportefeuille.

In het jaarverslag over 2022 ziet u concreet in welke beleggingen Donatus investeert en welke criteria wij hierbij hanteren. Daarnaast zijn er vorderingen gemaakt in het verduurzamen van de beleggingen in het kader van verantwoord beleggen, oftewel het MVB-beleid. MVB staat voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid.
Afgelopen jaar is het beleggingsbeleid aangescherpt met striktere uitsluitingen van controversiële wapens, kolen en tabak. De CO2e-uitstoot van onze beleggingen is met 63% gedaald. Bij beleggen hebben wij oog voor de lange termijn en duurzaamheid.. Meer dan de helft van de bedrijven waarin we beleggen draagt positief bij aan "goede gezondheid en welzijn" en ook heeft meer dan de helft van de bedrijven een positieve impact op "klimaatveranderingen".

Rendement én maatschappelijke betrokkenheid hand in hand
Met ons beleid dragen we een steentje bij aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs in 2030. Daarnaast proberen we met onze beleggingen een zo goed mogelijk rendement – nodig voor een mooie premierestitutie – binnen ons gematigde risicoprofiel te behalen.

Van Lanschot Kempen Investment Management
Donatus heeft de uitvoering van het vermogensbeheer uitbesteed aan Van Lanschot Kempen Investment Management. Samen met hen werken we verder aan het verduurzamen van onze beleggingsportefeuille die ultimo 2022 circa € 79 miljoen bedraagt. Belangrijk aspect bij het verduurzamen is aandacht voor het klimaat. Zeker belangrijk voor een schadeverzekeraar als Donatus.