Jaarverslag 2021 verantwoord beleggen

30 juni 2022

Bij Donatus vinden wij het belangrijk dat we naast de financiële aspecten ook milieu-, sociale en governance-aspecten meenemen in onze beleggingskeuzes. Onlangs publiceerden wij voor de derde keer het jaarverslag ‘verantwoord beleggen’. In 2021 hebben we stappen gezet in het verder verduurzamen van onze beleggingsportefeuille.


Bij beleggen hebben wij oog voor de lange termijn en duurzaamheid.In het jaarverslag over 2021 ziet u concreet in welke beleggingen Donatus investeert en welke criteria wij hierbij hanteren. Daarnaast zijn er vorderingen gemaakt in het verduurzamen van de beleggingen in het kader van verantwoord beleggen, oftewel het ESG-beleid. ESG staat voor Environment, Social en Governance, dus met aandacht voor milieu, sociale aspecten en bestuurlijke factoren. Meer dan de helft van de bedrijven waarin we beleggen draagt positief bij aan "goede gezondheid en welzijn", en ook heeft meer dan de helft van de bedrijven een positieve impact op "klimaatveranderingen".Afgelopen jaar is het beleggingsbeleid aangescherpt met striktere uitsluitingen van controversiële wapens, kolen en tabak. De CO2-voetadruk van onze beleggingen is met 61% gedaald.

Rendement én maatschappelijke betrokkenheid hand in hand
Met ons beleid dragen we een steentje bij aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs in 2030. Daarnaast proberen we met onze beleggingen een zo goed mogelijk rendement – nodig voor een mooie premierestitutie – binnen ons gematigde risicoprofiel te behalen.

Kempen Capital Management
Donatus heeft de uitvoering van het vermogensbeheer uitbesteed aan Kempen Capital Management. Samen met hen werken we verder aan het verduurzamen van onze beleggingsportefeuille die ultimo 2021 circa € 94 miljoen bedraagt. Belangrijk aspect bij het verduurzamen is aandacht voor het klimaat. Zeker belangrijk voor een schadeverzekeraar als Donatus.