Eric Rijnders nieuw lid Raad van Commissarissen

24 januari 2024

Per 1 januari 2024 is de heer mr. drs. E.S. Rijnders (Eric) toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Donatus. Zijn benoeming hangt samen met het verstrijken van de zittingstermijn van huidig RvC-lid mr. C. Ensing (Cor).

De heer Rijnders is directeur van de Janivo Stichting te Amsterdam. Deze stichting steunt als vermogensfonds projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij, kunst en medisch onderzoek. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in bestuurs- en toezichthoudende functies. Wij heten de heer Rijnders van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn toezichthoudende functie.