Donatus wil leden 40% premie teruggeven

23 april 2020

Donatus Verzekeringen, marktleider in Nederland voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, wil aan de leden 40% van de voor 2019 ingelegde premies terugbetalen. Dit voorgenomen besluit heeft de Ledenraad genomen tegen de achtergrond van de nettowinst van € 15,1 miljoen over 2019 (2018: € 6,1 miljoen). Deze stijging is vooral gerealiseerd door goede beleggingsresultaten, terwijl ook het premie-inkomen verder is toegenomen naar € 28,4 miljoen (2018: € 26,5 miljoen). Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 42% van de ingelegde premies aan de leden teruggegeven. Dat past bij haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk, zo vermeldt het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

In een commentaar op de resultaten zegt de directie, bestaande uit Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis: ‘We hebben vorig jaar 51 voor Donatus nieuwe kerkgebouwen van verschillende denominaties in verzekering genomen. Van de 57 kerkgebouwen die verkocht werden, is meer dan de helft van de nieuwe eigenaren ook weer bij Donatus verzekerd. Met meer dan 4.600 kerkgebouwen in portefeuille, is dit bestand opnieuw gegroeid. Het marktaandeel is daarmee onverminderd hoog. Ook het aantal particuliere en zakelijke monumenteneigenaren is verder gegroeid. Inmiddels komt 17% van de premie uit deze doelgroep. Donatus verzekert circa 8% van alle rijksmonumenten in Nederland.’ Aansluitend bij de actuele situatie in Nederland merkt de directie verder op: ‘We leven inmiddels in het coronatijdperk. Door de sterke solvabiliteitspositie van Donatus van 202% bij het begin van deze crisis, is onze continuïteit gegarandeerd en gaat de dienstverlening aan onze leden, hoewel door de regeringsmaatregelen wat beperkter, vrijwel gewoon door.’

Schade
De schaden eigen rekening waren met € 8,6 miljoen circa € 0,6 lager dan vorig jaar. Er waren twee grote branden in RK kerkgebouwen in Hoogmade en Hengelo. Door een effectief herverzekeringsprogramma kon de schade aanzienlijk worden beperkt tot een netto schadelast van € 3 miljoen.
In 2019 waren er 51 brandschaden met bijna € 13 miljoen bruto schade. Door het geringe aantal stormschaden in 2019 daalde het totaal aan gemelde schaden van circa 3.000 naar 2.000.

Schade
De schaden eigen rekening waren met € 8,6 miljoen circa € 0,6 lager dan vorig jaar. Er waren twee grote branden in RK kerkgebouwen in Hoogmade en Hengelo. Door een effectief herverzekeringsprogramma kon de schade aanzienlijk worden beperkt tot een netto schadelast van € 3 miljoen.
In 2019 waren er 51 brandschaden met bijna € 13 miljoen bruto schade. Door het geringe aantal stormschaden in 2019 daalde het totaal aan gemelde schaden van circa 3.000 naar 2.000.

Resultaat en beleggingen
Het totale resultaat voor belastingen is € 9,6 miljoen hoger dan in 2018. De beleggingsresultaten droegen hieraan bij voor € 8,4 miljoen. Het rendement op de gehele beleggingsportefeuille bedroeg ca. 11%. Donatus belegt in breed gespreide beleggingsfondsen, op basis van verantwoord ESG-beleid.

Veranderprogramma
Binnen Donatus loopt een intern meerjarig veranderprogramma op het gebied van organisatie, producten en systemen. Doelstelling is het toekomstbestendig maken van Donatus. Hierin zijn in 2019 belangrijke stappen gezet, zoals aangescherpte merkidentiteit, aangepast logo, een nieuwe huisstijl en website en een nieuwe organisatiestructuur. Het uiteindelijk doel van het programma is nog beter de leden te ontzorgen bij het behoud van het monumentale en religieuze erfgoed.

Veranderprogramma
Binnen Donatus loopt een intern meerjarig veranderprogramma op het gebied van organisatie, producten en systemen. Doelstelling is het toekomstbestendig maken van Donatus. Hierin zijn in 2019 belangrijke stappen gezet, zoals aangescherpte merkidentiteit, aangepast logo, een nieuwe huisstijl en website en een nieuwe organisatiestructuur. Het uiteindelijk doel van het programma is nog beter de leden te ontzorgen bij het behoud van het monumentale en religieuze erfgoed.
vijf jaar donatus in cijfers
Download het gehele jaarverslag

Jaarverslag 2019

Ons laatste nieuws