Alle seinen op groen: Donatus, Klaar voor de Toekomst

15 oktober 2021

Na een lange voorbereiding nadert het verandertraject ‘Expeditie Donatus’ haar hoogtepunt. De nieuwe verzekeringssystemen zijn ingericht en worden opgeleverd. De voorwaarden zijn duidelijker herschreven, juridisch gecheckt en afgerond. Alle seinen staan op groen om de invoering in 2022 te realiseren. Per 1 januari 2022 zijn alle nieuwe polissen conform de nieuwe polis structuur en voorwaarden. Alle nog bestaande polissen zijn dan omgezet. Ons streven: een toekomstbestendige organisatie met vernieuwde verzekeringsproducten die aansluiten bij de veranderde verzekeringsbehoeften van onze leden.

Verlengingsvoorstel of gewijzigde polis
In de Donatus Dichterbij en in de vooraankondiging die u eind juli ontving, kon u lezen over onze intentie om alle leden vanaf half september persoonlijk te informeren over de vernieuwde polissen. We hebben er vanuit zorgvuldigheid voor gekozen om iedereen per brief te informeren, ongeacht uw aangegeven voorkeur voor post of e-mail. Voor toekomstige correspondentie gebruiken wij later e-mail of post, afhankelijk van uw opgegeven voorkeur.

Inmiddels heeft u de brief met een verlengingsvoorstel (bij een aflopende polis) of een gewijzigde polis voor 2022 ontvangen. Het is belangrijk dat u voldoende tijd en ruimte heeft om alles goed door te nemen en, voor zover nodig, vóór 1 december 2021 te reageren.

Verlengingsvoorstel ontvangen? Reageer vóór 1 december
Uiterlijk 1 december 2021 dienen we de rechtsgeldig getekende verlengingsvoorstellen ontvangen te hebben. Ook eventuele wijzigingen of opzeggingen moeten vóór die datum binnen zijn.

Leden waarvan de polis pas afloopt na 1 januari 2022 hoeven niet te reageren
Wel moeten eventuele wijzigingen of opzeggingen vóór 1 december 2021 binnen zijn.

Volledige en overzichtelijke informatie

We streven naar eenvoudiger en duidelijker. Zo heeft bijvoorbeeld iedereen straks dezelfde algemene voorwaarden. Zónder dat we daarbij een concessie doen aan kwaliteit: uw eigendommen blijven onveranderd goed verzekerd, zoals u dat van uw verzekeraar mag verwachten.

In de informatiebrochure ‘Klaar voor de Toekomst die u heeft ontvangen bij uw gewijzigde polis of verlengingsvoorstel, staat een generiek overzicht met daarin de meest opvallende verschillen. Dit is natuurlijk geen uitputtend overzicht van de herzieningen die we hebben doorgevoerd. En mogelijk zijn niet alle benoemde punten voor uw situatie van toepassing.

Voor de volledige informatie verwijzen we u naar de polisvoorwaarden waarin alles zo helder mogelijk staat beschreven. Hoe de verschillende dekkingscombinaties zijn ingericht vindt u in de brochure over de verzekeringsproducten, die wij u hebben toegestuurd. Op deze website hebben we een speciale pagina ingericht: www.donatus.nl/klaarvoordetoekomst. Klik op onderstaande button om direct naar deze pagina te gaan.

Goed verzekerd

Er verandert veel, maar niet alles. We benadrukken het nog maar eens: ons systeem van premierestitutie verandert niet. Dit blijft het fundament van ons onderlinge verzekeringsbedrijf. Ook na 2021. De kortingsregelingen, waaronder trouwe ledenkorting, blijven onveranderd. Bij de omzetting streven we ernaar de premieverschillen per lid zoveel mogelijk te beperken. Onveranderd blijft ook dat wij, in ons bijna 170-jarige bestaan als onderlinge verzekeraar, bescherming bieden aan al het bij Donatus verzekerde monumentaal en kerkelijk erfgoed. We blijven uw vertrouwde verzekeraar.

Meer informatie?

Misschien heeft u over uw specifieke situatie nog een vraag. Er zit een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U bereikt hen via e-mail: goedverzekerd@donatus.nl of telefoonnummer: 073 - 751 42 00. Of vul het contactformulier op de website in. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ons laatste nieuws