klaar voor de toekomst

Wij vernieuwen onze verzekeringen

Om alle leden - dus ook u - de komende jaren nog beter van dienst te zijn, vernieuwen wij onze verzekeringen. In de aan u verzonden correspondentie leest u wat er per 1 januari 2022 wijzigt in uw verzekeringen bij Donatus en of we een reactie van u verwachten of niet. Op deze pagina leest u meer over welke situatie op u van toepassing kan zijn. Heeft u hier nog vragen over? Stuur dan een e-mail naar goedverzekerd@donatus.nl of bel ons op 073-7514200.

Wanneer wel en wanneer niet reageren?

Wat kunt u doen als u nog geen akkoord heeft gegeven op uw verlengingsvoorstel(len), of als u uw polisinformatie in november 2021 in plaats van in oktober 2021 heeft ontvangen? Wat kunt u doen als u de verzekeringen wilt opzeggen en welke eventuele opzegtermijnen zijn dan van toepassing? Hieronder leest u wanneer u wel en niet hoeft te reageren en binnen welke reactietermijn.

Reactietermijn: twee maanden na ontvangst stukken!

Denkt u aan de reactietermijn van twee maanden na ontvangst van uw stukken?
Het grootste deel van onze leden heeft in oktober alle informatie over de gewijzigde verzekeringen ontvangen. Een beperkt aantal leden pas later, in november. Heeft u in november in plaats van in oktober van ons de stukken ontvangen? Dan heeft u nog iets meer bedenktijd dan de eerder vermelde datum van 1 december. Namelijk twee maanden na ontvangst van uw stukken. Zodra wij uw reactie ontvangen, verwerken wij deze en krijgt u van ons bericht. Wij verzoeken u desondanks wel de factuur die u eind december ontvangt tijdig te voldoen.

Loopt uw polis door na 1/1/2022? U hoeft niet te reageren

Leden bij wie het huidige contract nog doorloopt na 1 januari 2022 hebben onlangs een gewijzigde polis ontvangen. Heeft u de gewijzigde polis in oktober 2021 ontvangen? Dan hoeft u niet te reageren. Denkt u er wel aan dat u een eventuele wijziging of opzegging vóór 1 december aan ons doorgeeft? Bij geen reactie wordt de gewijzigde polis per 1 januari 2022 definitief. Eind december ontvangt u van ons de factuur.

Loopt uw polis af per 1/1/2022? Wij wachten op uw reactie!

Heeft u één of meer polissen die aflopen per 1 januari 2022? Dan heeft u een verlengingsvoorstel ontvangen.
Bent u akkoord met het voorstel? Stuur ons dan zo snel mogelijk de ingevulde en getekende slotvragen en getekende akkoordverklaring terug. Dit kan per post of gescand per e-mail: goedverzekerd@donatus.nl. Het per post versturen is kosteloos als u gebruik maakt van onderstaand adres met antwoordnummer:

Donatus Verzekeringen
Antwoordnummer 10050
5240 VB Rosmalen

U ontvangt dan voor het einde van het jaar uw nieuwe polis en bent vanaf 1 januari 2022 verzekerd conform het verlengingsvoorstel.

BEKIJK HIERONDER WELKE SITUATIE OP U VAN TOEPASSING KAN ZIJN:

Bent u een eigenaar van een gebouw met een religieuze functie of van een monument of voormalig kerkgebouw?
Denkt u eraan om vóór 1 december 2021 te reageren op het verlengingsvoorstel? Bent u akkoord met het voorstel? Stuur ons dan zo snel mogelijk de ingevulde en getekende slotvragen en de getekende akkoordverklaring terug. Heeft u nu een contract met een looptijd van 36 of 60 maanden en wilt u deze voortzetten? Let erop dat bij het tekenen van de akkoordverklaring er een tweede handtekening nodig is van de tekenbevoegde om te tekenen voor deze langere looptijd. Eind december ontvangt u van ons de definitieve polis die ingaat per 1 januari 2022 en de bijbehorende factuur.

Heeft u uw woonhuis verzekerd als particulier werkzaam in de monumentale of religieuze sector?
Denkt u eraan om vóór 1 december 2021 te reageren op het verlengingsvoorstel? Bent u akkoord met het voorstel? Stuur ons dan zo snel mogelijk de ingevulde en getekende slotvragen en de getekende akkoordverklaring terug via e-mail of post zoals hierboven uitgelegd. Reageert u niet of te laat? Uiteraard willen wij u niet onverzekerd laten. Daarom verlengen wij uw polis per 1 januari 2022 met een looptijd van 12 maanden. U kunt daarna dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Eind december ontvangt u van ons de definitieve polis die ingaat per 1 januari 2022 en de bijbehorende factuur.

Heeft u al gereageerd?

Heeft u al gereageerd of een wijziging aan ons doorgegeven en wacht u nog op een reactie van ons? Het kan zijn dat wij die nog niet hebben verwerkt. In dat geval hoeft u niets te doen. Zodra wij uw wijziging verwerken, krijgt u van ons bericht. Wel verzoeken wij u de factuur die u eind december ontvangt tijdig te voldoen.

Veelgestelde vraag over premierestitutie

Op de gewijzigde polis of het verlengingsvoorstel dat u heeft ontvangen staat de te verrekenen premierestitutie nog niet vermeld. U krijgt deze nog steeds, hier verandert niets aan. Donatus heeft de premierestitutie over 2020 definitief vastgesteld op 40% en verrekent deze met de premie over 2022. Het te betalen bedrag staat vermeld op de factuur. Als er geen premierestitutie vermeld is op de factuur, krijgt u instapkorting.

productinformatie en verzekeringskaarten

Welke verzekering past bij u? Wij bieden passende verzekeringen aan:
  • Zakelijke eigenaren van gebouwen met een religieuze functie.
  • Zakelijke eigenaren van monumenten en voormalige kerkgebouwen.
  • Particuliere eigenaren van monumenten en voormalige kerkgebouwen.
  • Iedereen die werkzaam is in de religieuze of monumentensector.

Bekijk hieronder de uitgebreide productinformatie en verzekeringskaarten die voor u van toepassing zijn.

Zakelijk Religieus

Bekijk de verzekeringskaarten en de productinformatie over de Gebouwen- en Inventarisverzekering voor zakelijke eigenaren van kerken en andere geloofsgebouwen. Klik op onderstaande button.

Zakelijk Monumentaal

Bekijk de verzekeringskaarten en de productinformatie over de Gebouwen- en Inventarisverzekering voor zakelijke eigenaren van monumenten en voormalige kerken. Klik op onderstaande button.

Particulier Monumentaal

Bekijk de verzekeringskaarten en de productinformatie over de Gebouwen- en Inboedelverzekering voor particuliere eigenaren van monumenten en voormalige kerken. Klik op onderstaande button.

Particulier Algemeen

Bekijk de verzekeringskaarten en de productinformatie over de Woonhuis- en Inboedelverzekering voor particulieren werkzaam in de religieuze- of monumentensector. Klik op onderstaande button.

Polisvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en Dekkingsvoorwaarden bekijkt u hier:

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder leest u de antwoorden op de veelgestelde vragen per onderwerp.

De 8 meestgestELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Ik kreeg premierestitutie, maar zie 0% korting, hoe zit dat?

Ik zie kerkenindex maar ik heb een monument. Hoe zit dat?

Waarom heb ik zoveel polissen per post ontvangen?

Ik wil minder gaan betalen. Hoe kan ik korting krijgen?

Waar kan ik het Ledenportaal vinden?

Mededeling voor parochies

Schadehistorie en strafrechtelijk verleden?

Nog niet alle kenmerken van mijn gebouw zijn verwerkt

Veelgestelde vragen over premie(restitutie) en korting

Hoe komt de premie tot stand, hoe is deze opgebouwd?

Ik zie dat ik 0% korting krijg, hoe zit dat?

Kan de premie nog wijzigen?

Verandert er iets aan de premierestitutie of instapkorting?

Zijn er bijkomende kosten zoals poliskosten?

Wat als ik er niet op vooruit ga qua premie of dekking?

Ik ben lid van het NRF, wat is de instapkorting?

Ik wil minder gaan betalen. Hoe kan ik korting krijgen?

Ik zie een kerkenindex maar woon in monument. Hoe zit dat?

Veelgestelde Vragen over polis, dekking en voorWAARDEN

Waar kan ik de dekkingsverschillen bekijken?

Ik had de monumenten Comfort-verzekering, hoe heet deze nu?

Ik had de monumenten Royaal-verzekering, hoe heet deze nu?

Ik had de monumenten Subliem-verzekering, hoe heet deze nu?

Kan ik in de dekkingscombinatie storm omruilen voor glas?

Kan ik me alleen verzekeren voor brandschade en diefstal?

(Her)taxatie en garantie tegen onderverzekering

Betekenen nieuwe voorwaarden ook strengere preventie-eisen?

Zijn er gevolgen voor mijn andere verzekeringen via Donatus?

Veel gestelde vragen over praktische zaken (communicatie)

Ik wil mijn polis graag aanpassen, kan dat?

Wat zijn de wijzigingen voor mijn situatie?

Voor welke datum moet ik reageren of een besluit nemen?

Kan ik persoonlijk advies krijgen over mijn te maken keuzes?

Kan ik een verzamelpolis krijgen ipv tien losse polissen?

Wanneer heb ik volledig digitaal inzicht in mijn polissen?

Behoud ik mijn eigen aanspreekpunt, taxateur, adviseur?

Ik ben het niet eens met het voorstel en wil klacht indienen

Ik ontvang de stukken graag per e-mail

Waarom heb ik zoveel polissen per post ontvangen?

Waarom weet ik hier nog niets van?

Waarom deze wijzigingen? Het was toch goed zoals het was?

Waarom per post terwijl ik digitaal wil communiceren?

wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2022 hebben onze verzekeringen vernieuwde dekkingen en voorwaarden die aansluiten bij de wensen van onze leden. Hierbij hebben we goed gekeken naar wat nu en in de toekomst belangrijke dekkingen en voorwaarden zijn.
  • De nieuwe polis heeft een eenvoudige polisopbouw en heldere voorwaarden.
  • De algemene voorwaarden zijn voor iedereen hetzelfde.
  • We bieden duidelijke informatie over de totstandkoming van de premie.
  • De vernieuwde verzekeringen zijn modulair, transparant en verbeterd, aangescherpt, verduidelijkt en vereenvoudigd.
  • Vanaf 2022 krijgt voortaan elk risicoadres een eigen polis.
  • Onze vernieuwde verzekeringen hebben nieuwe namen.

wat blijft hetzelfde

Onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk

Premierestitutie en instapkorting

Korting contractduur, vrijwillig eigen risico, trouwe leden

Verzekerde som

Vorkconstructie

Indexering

Clausules vooralsnog onveranderd

Niet alle verzekeringen veranderen

Bekijk de Film van twee minuten met uitleg over de vernieuwing

Wij staan u graag te woord

Staat uw vraag er hierboven niet tussen? Heeft u een vraag over uw gewijzigde polis of verlengingsvoorstel? Er zit een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U bereikt hen via het telefoonnummer: 073- 7514200. Ze zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Liever contact via de mail? Stuur een e-mail naar: goedverzekerd@donatus.nl. Of vul ons contactformulier in via onderstaande button en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij staan u graag te woord

Staat uw vraag er hierboven niet tussen? Heeft u een vraag over uw gewijzigde polis of verlengingsvoorstel? Er zit een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U bereikt hen via het telefoonnummer: 073- 7514200. Ze zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Liever contact via de mail? Stuur een e-mail naar: goedverzekerd@donatus.nl. Of vul ons contactformulier in via onderstaande button en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ons laatste nieuws

Kerken

Naar home

Ga naar homepage

Offerte aanvragen

Verzekeringen

Ga naar verzekeringen

downloaden

Polis-voorwaarden

Bekijk onze polisvoorwaarden

Wijziging doorgeven

Wijziging doorgeven

Geef uw wijziging door