35% premierestitutie over 2023

22 april 2024

Op 5 april heeft de Ledenraad van Donatus het Jaarverslag 2023 vastgesteld. Het hele jaarverslag kunt u digitaal lezen via onderstaande button. In mei volgt er ook nog een verkorte versie op papier, als bijlage bij ons magazine Donatus Dichterbij.

35% premierestitutie over 2023
Een van de belangrijkste bevindingen in het verslag is het voornemen om
over te gaan tot 35% premierestitutie aan onze leden. Dat komt overeen met een terugbetaling van premiegelden ter waarde van € 12,6 miljoen. Zoals u weet verdelen wij deze restitutie over een voorschot van 15% bij uw prolongatie 2024 en de resterende 20% bij de prolongatie van 2025. Deze vorm is gekozen om de tegenvallende resultaten van 2022, waardoor er geen premie kon worden terugbetaald, te verzachten.

Positief jaar
Verder is 2023 een financieel goed jaar geweest, waarin Donatus een positief resultaat na belastingen laat zien van € 15,4 miljoen. De hoogte van het resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door het positieve resultaat van de beleggingen.
Vorig jaar was ook een relatief gunstig schadejaar, met weinig stormen en weinig grote branden. Op 1 grote kerkbrand na. Met een solvabiliteitsratio van 185% blijft Donatus onverminderd een gezonde solvabele maatschappij. Met dit hoge ratiopercentage wil Donatus zekerheid voor haar leden waarborgen.

Investeringen
Verder hebben we ons in 2023 gericht op de verdere optimalisering van de ICT-keten en is de nieuwe digitale taxatietool succesvol geïntroduceerd en in gebruik genomen. Met deze investeringen blijft Donatus zich inzetten voor een optimale dienstverlening aan haar leden.