Donatus restitueert vooralsnog geen premie aan haar leden

18 april 2023

Donatus Verzekeringen is, met instemming van de Ledenraad, voornemens over het verslagjaar 2022 geen premie te restitueren aan haar leden. Dit is op basis van het resultaat over 2022 niet mogelijk, wat voor Donatus uitzonderlijk is.

Het 171ste jaarverslag van de maatschappij over het jaar 2022 laat een negatief resultaat zien van € 2,0 miljoen, na belastingen. Ondanks de storm Eunice op 18 februari 2022, heeft Donatus in 2022 een beter schadejaar gehad dan in 2021. De leden zijn bespaard gebleven van grote kerk- of monumentenbranden. Echter, ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de daardoor sterk oplopende rente en inflatie en dalende beurzen, is het beleggingsresultaat € 17,0 miljoen lager dan vorig jaar. Het positieve schadejaar kon dit ongerealiseerde verlies niet compenseren. De premie-inkomsten zijn gestegen van € 31,7 naar
€ 32,1 miljoen.

In een reactie op het jaarverslag 2022 zeggen directieleden Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis dat ondanks het negatieve resultaat van afgelopen jaar, veroorzaakt door de beleggingsresultaten, zij alle vertrouwen hebben in de toekomst. Ze verwachten dat veel van de leden, zowel nieuwe als trouwe, nog lang hun verzekerde belangen bij Donatus blijven onderbrengen in goede onderlinge verbondenheid.

"Nu het resultaat over 2022 negatief is, zal per 1 januari 2024 geen premierestitutie worden gegeven. Wij zijn ons terdege bewust van deze zware boodschap voor onze leden. Later in 2023 wordt in overleg met de Ledenraad beoordeeld of alsnog premierestitutie mogelijk is. Dit om een te forse verhoging van de te betalen premie te beperken. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van het nettoresultaat over 2023. Alsmede van de solvabiliteitspositie.

We zijn verheugd dat we ons ledenbestand nog altijd zien groeien. In dit verslagjaar zijn er meer dan 300 monumenteneigenaren bijgekomen met meer dan 400 panden. Het aantal verzekerde gebedshuizen is, ondanks de verkoop van kerkgebouwen, stabiel op ca. 4.700 gebleven, door de komst van zowel nieuwe kerkgenootschappen als eigenaren van herbestemde kerken.”

Schadelast, beleggingen en resultaat
Het boekjaar 2022 moest met een negatief exploitatieresultaat na belastingen worden afgesloten van -/- € 2,6 miljoen (2021: € 10,2 miljoen), hetgeen voor Donatus een zeer uitzonderlijke gebeurtenis is. Het negatief resultaat is geheel te wijten aan het negatief beleggingsresultaat van -/- € 9,8 miljoen (2021: + € 7,3 miljoen). De schadelast bleef in 2022 betrekkelijk laag: € 9,0 miljoen ten opzichte van € 13,8 miljoen in 2021.

Zekerheid
Het negatieve resultaat heeft de financiële stabiliteit van Donatus nauwelijks aangetast. Met een solvabiliteitsratio van 188% is Donatus een gezonde solvabele maatschappij. Met deze hoge ratio biedt Donatus haar leden zekerheid en bevestigt in de markt de reputatie van een solvabele verzekeraar.

Zekerheid
Het negatieve resultaat heeft de financiële stabiliteit van Donatus nauwelijks aangetast. Met een solvabiliteitsratio van 188% is Donatus een gezonde solvabele maatschappij. Met deze hoge ratio biedt Donatus haar leden zekerheid en bevestigt in de markt de reputatie van een solvabele verzekeraar.

Dienstverlening
Als nicheverzekeraar voor eigenaren van kerkelijk en monumentaal erfgoed staan bij Donatus de leden centraal. De 9.000 leden hebben de zorg over het historisch religieus en prachtig monumentaal erfgoed: uniek, waardevol en onvervangbaar. Dat vraagt om gespecialiseerde kennis, kunde én toewijding.

Dienstverlening
Als nicheverzekeraar voor eigenaren van kerkelijk en monumentaal erfgoed staan bij Donatus de leden centraal. De 9.000 leden hebben de zorg over het historisch religieus en prachtig monumentaal erfgoed: uniek, waardevol en onvervangbaar. Dat vraagt om gespecialiseerde kennis, kunde én toewijding.

Ook in 2022 heeft Donatus een tevredenheidsonderzoek gehouden onder al haar leden. De uitslag was zeer positief: met een Netto Promoter Score (NPS) van 38 bevindt Donatus zich in de top van de financiële dienstverleners. Voor ons een aanmoediging om te blijven investeren in de toekomst en de wensen van onze leden.
Download het gehele jaarverslag

Jaarverslag 2022

hoe besteedt donatus haar premiegeld? Bekijk het hier!
hoe werkt het uitkeren van de premierestitutie? Bekijk de film!

Ons laatste nieuws