Tegemoetkoming overheid voor schade door hoogwater en overstromingen

18 augustus 2021

De extreme wateroverlast heeft ook bij Donatus tot schademeldingen geleid. Gelukkig zijn de meeste gemelde schades gedekt. Helaas zijn er ook leden die geen dekking voor waterschade hebben verzekerd. Of leden die wel waterschade hebben verzekerd maar te maken hebben gehad met overstroming.

Heeft u recentelijk een afwijzing van ons ontvangen van de gemelde waterschade als gevolg van het extreme weer in juli 2021?
Via dit bericht willen wij u informeren over de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen in de geleden materiële schade op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)
De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Vrijdag 13 augustus 2021 heeft het kabinet de schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant gepresenteerd. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide.

Meldpunt geopend bij RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aanspraak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat de RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt. Het meldpunt is vanaf maandag 16 augustus 2021 open.

Direct schade melden bij RVO
Op de site van rvo.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) treft u alle informatie aan om de geleden schade te kunnen melden.

Giro 777 Nationaal Rampenfonds
Een ander fonds dat geld beschikbaar heeft gesteld is het Nationaal Rampenfonds (Giro 777). Gedupeerden krijgen twee weken langer de tijd voor de aanvraag van 1000 euro tegemoetkoming. De mogelijkheid om een verzoek in te dienen wordt verlengd tot 1 september 2021. De opbrengst van actie Giro 777 is inmiddels meer dan 11 miljoen euro. Meer informatie: www.nationaalrampenfonds.nl