Donatus en Restauratiefonds intensiveren samenwerking

18 november 2020

Monumenteigenaren voorzien van relevante informatie

Al jaren werken monumentenverzekeraar Donatus en monumentenfinancier Nationaal Restauratiefonds samen. Onlangs ondertekenden zij een manifest waarmee zij hun samenwerking gaan intensiveren. Beide organisaties zetten zich zonder winstoogmerk in voor het in stand houden van monumenten. Deze ambitie verbindt en leidt tot het gezamenlijk delen van informatie en specialistische content met eigenaren.

In deze coronatijd was het niet mogelijk om de ondertekening gezamenlijk te vieren, daarom namen directeuren Rinke Eigenhuis (Donatus) en Kees-Jan Dosker (Restauratiefonds) onderstaande videoboodschap op. In deze korte video vertellen zij meer over hoe de samenwerking kan bijdragen aan nog beter geïnformeerde monumenteneigenaren.

Veel particuliere eigenaren hebben behoefte aan informatie, bijvoorbeeld over het aankopen, onderhouden, energiezuiniger maken óf het verzekeren van hun prachtige monument. Monumenten.nl is daarvoor het platform. Daar vinden eigenaren alles over monumenten onder een dak.

"Veel informatie op Monumenten.nl is afkomstig van professionele partners. Eén van die partners is Donatus: kerken en monumentenverzekeraar". aldus Kees-Jan Dosker. “De kennis van Donatus over specifiek het verzekeren van een monument is relevant voor eigenaren. Ik ben dan ook blij dat wij een samenwerkingsmanifest hebben ondertekend waarin we afspraken hebben gemaakt over met name samen kennisdelen. Want goed geïnformeerde eigenaren dragen bij aan onze missie ‘springlevende monumenten'.

Naast de intensivering van de samenwerking op het gebied van kennisdeling kunnen monumenteigenaren nog altijd gebruik maken van de instapkorting bij Donatus van 30% als zij een financiering bij het Restauratiefonds afsluiten. Rinke Eigenhuis: “Het is een hele mooie stap dat we gezamenlijk gaan optrekken in het geven van voorlichting en het delen van onze bouwkundige en verzekeringstechnische kennis via Monumenten.nl of andere wegen. Daarnaast ben ik blij dat Kees-Jan Dosker onlangs is toegetreden tot de Ledenraad van Donatus. Hij zal hier met zijn kennis en ervaring de monumentale achterban vertegenwoordigen. Onze beide organisaties kunnen elkaar ook op deze manier nog verder versterken.”

videoboodschap intensivering samenwerking