Reacties op brand Notre Dame

16 april 2019

"De kerk voelt vaak als een plek voor iedereen, als een bezit van ons allemaal. Daarom is de impact van het branden van de Notre Dame ook zo groot." Drs. Alphons van der Voorn, directievoorzitter van DonatusFoto: Wikimedia commons

Het nieuws over de brand in de Notre Dame in Parijs brengt over de hele wereld veel teweeg. Als verzekeraar van kerken en monumenten herkent Donatus de enorme impact van een schade van deze omvang. Een kerkgebouw vervult niet alleen de rol van zingeving, maar staat ook symbool voor geschiedenis en cultuur. Een brand van deze grootte heeft impact op de gehele samenleving. Het vertrouwde beeld en een deel van de historie gaan verloren. De geschiedenis van het kerkgebouw is vaak verweven met de geschiedenis van alle inwoners. Niet enkel met de mensen die er regelmatig hun geloof belijden. Donatus leeft dan ook mee met de inwoners van Parijs en ieder ander die de Notre Dame een warm hart toedraagt.

Ook van vrijwilligers vraagt zo'n grote schade veel. Juist zij zijn degenen die veel van hun vrije tijd steken in het open houden en onderhouden van het kerkgebouw. Ze voelen bovendien de grote last van te nemen beslissingen op het moment zelf, maar ook daarna, wanneer de periode van herbouw aanbreekt.

Herbouw
De Notre Dame wordt volledig hersteld. Inmiddels is er meer dan 800 miljoen opgehaald, voldoende voor een totale restauratie. In Frankrijk is het eigendomsrecht anders geregeld dan in Nederland. In Frankrijk zijn kerkgebouwen vaak het eigendom van gemeenten of de staat, bij ons van het kerkgenootschap zelf.

Hoe is de situatie in Nederland?
Kerkgenootschappen in Nederland hebben een goed oog voor brandveiligheid. Hier is iedere kerk zelf verantwoordelijk en wordt er in bijna alle gevallen gekozen voor een verzekering. Slechts een klein percentage is, vaak om principiële redenen, niet verzekerd. Wel is het zo dat, vooral bij de grotere monumentale kerkgebouwen, een deel van de herbouwwaarde niet verzekerd is. Dit besluit is vaak gebaseerd op een risico-inventarisatie en is kostenbesparend.

De meerwaarde van Donatus
Donatus doet er alles aan om een brand als deze te helpen voorkomen. Zo ontwikkelden we de kerk-risicocheck. Met het inzetten van deze check krijgt een kerkbestuur inzicht in de situatie en een advies op maat. In de check staan stappen die het kerkbestuur kan nemen om risico's te beperken. Daarnaast voert Donatus inspecties uit en geeft preventie-adviezen. Uit ervaring weten we bijvoorbeeld dat grote kerkbranden vaak tijdens restauraties of werkzaamheden ontstaan.

En als het dan onverhoopt toch mis gaat, dan zijn we er voor onze verzekerden. Zoals vorig jaar bij de twee grote kerkbranden in Limmen en Bovenkerk. Een schade zoals aan de Notre Dame heeft een dusdanig specifiek karakter, dat deskundige schadebegeleiding noodzakelijk is om de kerk weer in ere te herstellen. De medewerkers van Donatus hebben met hun kennis en expertise al veel kerkbestuurders na een schade opgevangen en begeleid bij de herbouw na een calamiteit. Niet voor niets is 80% van alle kerkgebouwen in Nederland bij Donatus verzekerd.

De Nederlandse media weet Donatus als Dé Kerken- en Monumentenverzekeraar momenteel goed te vinden. Onze directeur Alphons van der Voorn is inmiddels meerdere keren geïnterviewd.

Deze artikelen zijn terug te lezen via onderstaande links:

- https://www.amweb.nl/schade/nieuws/2019/04/donatus-met-eerste-giften-lijkt-herbouw-notre-dame-haalbaar-101116539
- https://www.rtlz.nl/business/artikel/4680006/verzekeraar-herbouwwaarde-notre-dame-al-snel-een-miljard-euro
- https://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/57794-donatus-met-eerste-giften-lijkt-herbouw-notre-dame-haalbaar
- https://www.rd.nl/l/Liveblog/15042019%20NotreDame
- https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/brand-notre-dame-kan-dat-ook-bij-ons-gebeuren
- https://visie.eo.nl/2019/04/orgel-en-kruis-notre-dame-ongeschonden/
- https://www.nporadio1.nl/buitenland/15950-frankrijk-is-vastberaden-om-de-notre-dame-weer-te- herstellen
- https://nos.nl/artikel/2280776-brandgevaar-nederlandse-kerken-zijn-goed-verzekerd.html