Leden ontvangen verhoogde premierestitutie van 30% (was 23%)

17 december 2019

In april jl. vertelden we u dat de premierestitutie was bepaald op 23% over het resultaat van 2018. Het resultaat over vorig jaar was lager vanwege een grote storm, enkele zeer grote kerkschades en een fors dalende beurs in 2018. Over 2019 zijn de resultaten tot dusver erg goed, ondanks de recente grote kerkbrand in Hoogmade. Daarom kan Donatus de premierestitutie verhogen naar 30%. Een bedrag van bijna twee miljoen euro wordt zo extra aan de leden teruggegeven. Donatus laat hiermee zien dat het systeem van premierestitutie voor haar leden ook met terugwerkende kracht positief kan uitwerken.

Omdat we weten dat veel leden een stabiel premiebetalingspatroon wensen en we u maximaal tegemoet willen komen zijn we in overleg met de RvC en Ledenraad tot dit besluit gekomen. Met deze verhoging heeft Donatus over de afgelopen vijf boekjaren gemiddeld 42,6% van de ingelegde premies aan de leden kunnen teruggeven.

Op de nota die u deze maand ontvangt ziet u dat wij de genoemde 30% premierestitutie over 2018 verrekenen met de nieuwe premie over 2020. De premierestitutie geldt niet voor de niet-brandverzekeringen, bijvoorbeeld auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen, omdat Donatus voor die verzekeringen geen risico draagt maar intermediair is. Door de stijgende bouwprijzen van materialen en lonen, moeten we de verzekerde waarden van de opstallen met 6,7% indexeren.

Heeft u vragen hierover?
Neem gerust contact met ons op via tel: 073 - 522 17 00 of e-mail: info@donatus.nl