Kerkenvisies van start

18 februari 2019

Met de aftrap en ondertekening van de kerkenvisies op 10 november van het vorig jaar heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar goedkeuring gegeven aan samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties.


Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus was én is erbij betrokken. Dat is nodig want de exploitatie van kerken staat door verschillende oorzaken onder grote druk. Denk aan kerkverlating, afnemende inkomsten, teruglopend kerkbezoek, oplopende kosten en minder vrijwilligers. Het noopt allemaal tot nadenken op lokaal niveau. Hoe nu - en ook straks - verder? Dat verschilt per provincie en gemeente. Er is werk aan de kerk.

Bron: Monumentaal, nr. 1, pag. 85