Wijziging samenstelling directie Donatus

19 december 2018

De Ledenraad (LR) van Donatus, verzekeraar in Nederland van kerkgebouwen en monumenten, heeft besloten statutair directeur Simon Kadijk, te ontheffen uit zijn functie. De LR van de onderlinge verzekeraar besloot hiertoe op voorstel van de Raad van Commissarissen (RvC).

De RvC heeft in de loop van 2017 geconcludeerd dat er geen basis meer was voor een goede samenwerking tussen de heer Kadijk en de rest van de organisatie. Door omstandigheden is de uiteindelijke besluitvorming naar aanleiding van deze conclusie vertraagd.
De directie van Donatus bestaat nu uit directievoorzitter drs. Alphons van der Voorn en drs. Kees Veenhof, directeur a.i..

Raad van Commissarissen,
Rosmalen, 19 december 2018.