Uw kerkgebouw tiptop in orde?

03 oktober 2017

Donatus en Kerkelijk Waardebeheer nodigen u uit om met een aantal deskundigen in gesprek te gaan over kerkgebouwen. Besturen is immers vooruitzien en dat komt in deze workshop volop aan de orde!

In de workshop zal het gaan over de exploitatie van kerkgebouwen in relatie tot pastoraal beleid, risicomanagement bij het beheer van kerkgebouwen, het creëren van draagvlak in een geloofsgemeenschap, crowdfunding, het ontwikkelen van een duurzaam gebouwenbeleid, leegstandsrisico en nog veel meer. Onze doelstelling is om kerkbestuurders op weg te helpen, zodat zij daarna in hun eigen bestuur aan de slag kunnen met het ontwikkelen van beleid.

Na de workshop weet u welke wegen bewandeld kunnen of moeten worden om uw kerkgebouw(en) tiptop in orde te houden of te brengen. Voorafgaand of tijdens de workshop kunt u uw eigen vragen inbrengen. Daarnaast krijgt u veel informatie en is er volop gelegenheid voor onderling gesprek.
De workshop zal worden gehouden op 12 oktober in Alphen a/d Rijn en op 16 november in Amersfoort. Het programma begint om 15.00 uur en eindigt rond 19.00 uur. Deelname is gratis. In verband met de catering verzoeken wij u om u wel even aan te melden. U mag met meer personen uit uw bestuur komen, dat wordt zelfs aanbevolen.

Meer uitgebreide informatie over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op: www.kerkelijkwaardebeheer.nl

Graag tot ziens!

Bron: Donatus 3 oktober 2017