Wanneer en aan wie uitbetaling van de 45% premierestitutie?

13 april 2017

In ons persbericht over het jaarverslag maken wij melding van een premierestitutie van 45%. Graag lichten wij toe wanneer dit terugbetaald wordt.

De ledenrestitutie is afhankelijk van het financiële resultaat. Na afloop van een jaar wordt de jaarrekening opgemaakt en stelt de Ledenraad van Donatus het restitutiepercentage vast. De ledenrestitutie wordt daarna niet direct uitbetaald, maar verrekend met de eerstvolgende prolongatiepremie. Dit betekent dat men de brutopremie (ook wel voorschotpremie genoemd) vooraf betaalt en dat de bijbehorende premierestitutie pas twee jaar later wordt verwerkt. De genoemde 45% premierestitutie over het resultaat van 2016 wordt dus verrekend met de nieuwe premie over 2018, waarvan men in december 2017 de nota ontvangt.

De premierestitutie geldt niet voor de niet-brandverzekeringen, bijvoorbeeld auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen, omdat Donatus voor die verzekeringen geen risico draagt maar intermediair is.

Bron: Donatus 13 april 2017