Spijkerbosch 100ste Buitenplaats bij Donatus

02 november 2017

Rosmalen - Donatus Verzekeringen heeft haar 100ste Historische Buitenplaats in het zonnetje gezet: Spijkerbosch te Olst bij Deventer.

Sinds 1914 is Spijkerbosch (spreek uit: spiekerbos) in bezit van de familie Van Limburg Stirum. In 1490 wordt er al melding gemaakt van Spijkerbosch. De basis van het huidige huis is gelegd in 1611.

Er zijn in Nederland 551 officieel door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen Complexe Historische Buitenplaatsen. Het zijn veelal prachtige harmonieuze ensembles van een monumentaal hoofdhuis, enige bijgebouwen zoals een koetshuis of orangerie met een omliggende tuin, park of bos.

Dat geldt ook voor Spijkerbosch. De huidige eigenaar, Eef graaf van Limburg Stirum, is trots op zijn familiebezit. Hij is de derde generatie die hier woont en sinds 2010 is de familie bezig met de restauratie van het huis, de tuin en het park. De buitenkant van het huis inclusief de klokkentoren is zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Om 38 hectare grond aan bos en agrarische percelen te onderhouden, is veel inspanning nodig. De trots van Spijkerbosch is de moestuin met wel 60 soorten appels en 25 soorten peren.

Sinds 2010 verzekert onderlinge verzekeringmaatschappij Donatus ook niet-religieuze monumentale panden. Binnen deze markt beschouwt Donatus Buitenplaatsen als een belangrijke doelgroep. In 2012 was er een speciaal themajaar dat mede ondersteund werd door Donatus gewijd aan de Buitenplaatsen.

Inmiddels verzekert Donatus al 100 complexe historische buitenplaatsen (18%). Hiervoor biedt zij specifieke verzekeringsoplossingen aan. De komende jaren streeft Donatus naar een verdere verhoging van haar marktaandeel onder de buitenplaatsen en kastelen.

Al sinds 1852 verzekert Donatus kerken en kloostercomplexen, die veelal ook een monumentaal karakter hebben. In de kerkelijke markt is Donatus marktleider. Met het oog op de vele te verwachten kerksluitingen heeft Donatus de strategische keuze gemaakt om haar strategie te verbreden.

In de markt van niet-religieuze monumenten maakt Donatus een voorspoedige ontwikkeling door. Van alle rijksmonumenten is inmiddels 8% bij Donatus verzekerd. Hieronder vallen naast historische buitenplaatsen en kastelen, ook voormalige kerken, grachtenpanden, molens, fabrieksschoorstenen en woonhuizen. Naast het taxeren van de herbouwwaarde en risico-inspecties, is er een intensieve begeleiding bij schade. De winst wordt jaarlijks grotendeels via premiesrestitutie aan de leden teruggegeven.

Foto: v.l.n.r. Eef graaf van Limburg Stirum, directievoorzitter Alphons van der Voorn, taxateur Pieter Dijksterhuis, adviseur monumenten Gerhard Kuijt en dochter Roline van Limburg Stirum.


Bron: persbericht Donatus d.d. 2 november 2017