Restaureren en risico’s

13 december 2017

Een monument verzekeren is noodzakelijk, Donatus heeft daar ervaring mee en is dé specialist op dit gebied. Het is echter belangrijk om te beseffen, dat een verzekering geen schade voorkomt. Een verzekering voorkomt hooguit de financiële schade, maar het monument heb je er niet mee terug. Daarom is risicomanagement belangrijk. Maar liefst 40% van de grote brandschades wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Dat is veel te veel. Daarom vinden wij, dat bij restauraties goed moet worden nagedacht over risico's en dat professionals het werk moeten uitvoeren. Vakwerk moet je overlaten aan vakmensen.

Bron: Gids Monumenten Onderhoud & Restauratie 2018, pag. 6 - 7