Donatus pleit behoud SILA-koppeling

19 januari 2017

De overheid is voornemens de koppeling tussen de BRP (Basisregistratie Personen) en SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) te verbreken. Hierdoor wordt voor de kerkgemeenschap de verblijfsstatus van meer dan 6 miljoen aangeslotenen moeilijker controleerbaar. Een verstoord contact kost niet alleen de geloofsgemeenschap maar juist ook de overheid extra geld met alle maatschappelijke gevolgen voor goede doelen van dien.

Tot 3 februari bent u in de gelegenheid een reactie op dit voorgenomen besluit te geven via deze link.

Van deze mogelijkheid heeft Donatus ook gebruik gemaakt, omdat zij een lans wil breken voor de aangesloten geloofsgemeenschappen. Wij adviseren daarom in de consultatie positief voor behoud van de koppeling. Met bijna 5.000 kerkelijke gebouwen in ons bestand, kennen wij als geen ander de cultuur binnen de kerken, de goede doelen die er worden gesteund en de inspanningen die daartoe worden getroost. Wij pleiten ervoor dat dit niet verloren mag gaan voor toekomstige generaties!

Bron: Donatus