Brochure Waterschade – voorkomen is altijd beter

12 september 2017

De meeste verzekeringen van gebouwen vergoeden waterschade conform de polisvoorwaarden. Dat is een hele geruststelling, want de overlast en problemen bij waterschade zijn vaak groot. Verzekeraars hebben daarom in kaart gebracht wat de oorzaken van waterschade zijn en op welke manier schade kan worden voorkomen. Sommige waterschades kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij. De wet heeft de verhouding tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de aannemer en onderaannemer geregeld. Echter; hoe goed u ook verzekerd bent, voorkomen is altijd beter.

We hebben de adviezen van diverse verzekeraars in deze brochure en waterpreventiekaart opgenomen, zodat u de mogelijkheid hebt om de gevolgen van waterschade zoveel mogelijk te voorkomen.