Voorschot over 2023 verzacht 0% premierestitutie 2022

09 november 2023

Tegemoetkoming per januari 2024 voor 0% premierestitutie over 2022

Zoals u al eerder heeft vernomen, maakte Donatus over het jaar 2022 verlies. Met als gevolg 0% premierestitutie. Dat is merkbaar bij uw aanstaande prolongatiepremie 2024. Een tegenvallende boodschap, zeker in deze tijden, waarin de leden het financieel al moeilijk genoeg hebben.

De Ledenraad heeft haar zorgen geuit en haar wensen en behoeftes aangegeven hoe om te gaan met de gevolgen daarvan voor haar leden. De directie heeft dit zeer serieus genomen en hier goed naar geluisterd. Het was een intensief traject om dit uit te zoeken om te kunnen komen met een alternatief.

Voorschot
Ledenraad, directie en Raad van Commissarissen hebben gezamenlijk afgestemd over een oplossing om hierin alsnog deels tegemoet te komen. De financiële resultaten over 2023 zijn tot nu toe goed. Ter compensatie van de 0% premierestitutie over 2022, heeft Donatus daarom het voornemen om alvast een ‘voorschot’ op de mogelijke premierestitutie over 2023 te geven. Dit voorschot over de mogelijke premierestitutie 2023 zal verrekend worden met uw komende prolongatiepremie 2024. Dit geldt níet voor polissen waarop per 1 januari 2024 nog recht op instapkorting van toepassing is.

Prognose
Normaal gesproken wordt de premierestitutie over 2023 namelijk verrekend met de premie 2025. De huidige prognoses van de resultaten over 2023 laten zien dat de premieteruggave over 2023 mogelijk kan uitkomen tussen 30% en 40%. Een deel van die mogelijke premierestitutie 2023 wordt nu naar voren gehaald en eerder verrekend met de premie 2024. Dit heeft invloed op de premierestitutie die u later nog verrekend kunt krijgen met uw te betalen premie per 2025. Een deel is immers eerder alvast verrekend, als voorschot. Hoe hoog het voorschot uitvalt, is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Het jaar 2023 is nog niet voorbij en de financiële resultaten kunnen wijzigen. Op dit moment is de prognose dat 15% mogelijk is als voorschot.

Voorbeelden wat er kan gebeuren
Stel: het voorschot wordt definitief 15%. De 15% wordt alvast teruggegeven met de komende premie 2024.

Voorbeeld A:
Het jaar 2023 blijft goed en in 2024 wordt definitief vastgesteld dat: 30% premierestitutie over 2023 uiteindelijk mogelijk bleek, (gewoonlijk te verrekenen met de premie 2025).
Dan:

  • Is er al 15% als voorschot teruggegeven/verrekend met de premie 2024.
  • Met de premie 2025 wordt alsnog 15% teruggegeven/verrekend.

Voorbeeld B:
Het jaar 2023 wordt alsnog slecht en in 2024 wordt definitief vastgesteld dat minder dan 15% premierestitutie over 2023 mogelijk bleek (gewoonlijk te verrekenen met de premie 2025).
Dan:
  • Is er al 15% als voorschot teruggegeven/verrekend met de premie 2024.
  • Er ontstaat een vordering van Donatus op haar leden.
  • Bepaald moet worden hoe dat verrekend gaat worden met de premie 2025.