Positieve uitkomst ledenonderzoek, 52% beveelt Donatus actief aan

24 september 2020

52% beveelt Donatus actief aan anderen aan met een 9 of 10.

In mei heeft Donatus een relatiemeting uitgevoerd onder ruim 7.000 leden. Donatus is dé verzekeraar in Nederland die haar verzekeringsaanbod en bedrijfsvoering volledig afstemt op de behoeften van kerken- en monumenteigenaren. Om te weten of dit ook echt zo is, heeft zij voor de tweede maal (in 2015 de eerste keer) via onderzoeksbureau Feeddex een tevredenheidsonderzoek gehouden. Het is zeer waardevol om af en toe de thermometer in het badwater te houden om te kijken of alles naar wens verloopt en waar mogelijk verbetering kan worden behaald. 38% van de aangeschreven leden deed mee aan het onderzoek.

EEN NET PROMOTER SCORE VAN 47!

De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijk onderdeel van de relatiemeting. De NPS is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag de loyaliteit van klanten te meten. De NPS is het verschil tussen het percentage klanten dat Donatus actief aanbeveelt (met een 9 of een 10) minus het percentage klanten dat Donatus niet aanbeveelt (een 6 of lager). We zien het aantal klanten dat Donatus actief promoot toenemen. De NPS is gestegen van 42 in 2015 naar 47 in 2020. Maar liefst 52% van de respondenten geeft ons namelijk een 9 of een 10! Daarnaast is het percentage leden dat ons beoordeelt met een 6 of lager 5% gebleven. Een NPS van 47 is bijzonder hoog. Ter vergelijking: de gemiddelde NPS bedraagt in Nederland 12, met grote verschillen per branche. De gemiddelde score bij de branche Financiële dienstverlening’ is 8. Dit is over de hele linie en in vergelijking met andere verzekeraars voor Donatus dus een hele mooie score.

Alle doelgroepen van Donatus laten een hoge NPS score zien, zowel kerkgenootschappen, eigenaren van voormalige kerken en monumenteneigenaren.
Alle doelgroepen van Donatus laten een hoge NPS score zien

Leden beoordelen Donatus gemiddeld met een 8,1


Donatus heeft een aantal vragen gesteld op het gebied van dienstverlening, persoonlijke service, informatievoorziening en performance. Leden geven ons gemiddeld een 8,1. Een cijfer waar wij trots op zijn en een cijfer waar wij ons continu volop voor inzetten. Deze 8,1 komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is het gemiddelde uit 2.586 beoordelingen. Met name de tevredenheid over het systeem van premierestitutie, de snelheid van schade uitbetalen en de kwaliteit van de dienstverlening scoren alle drie met een 8,8 zeer hoog! Voor ons drie heel belangrijke waarden.

Mond tot mond de beste reclame voor Donatus

Tot slot viel op dat de groei van monumenteneigenaren met name te danken is aan mond-tot-mondreclame. 35% van deze doelgroep is namelijk via mond-tot-mondreclame met Donatus in contact gekomen.
beoordeling magazine Donatus Dichterbij