Jaarverslag verantwoord beleggen gepubliceerd

06 oktober 2021

Bij Donatus vinden wij het belangrijk dat we naast de financiële aspecten ook milieu-, sociale- en governance-aspecten meenemen in onze beleggingskeuzes. Onlangs publiceerden wij voor de tweede maal het jaarverslag ‘verantwoord beleggen’. Daarnaast hebben we stappen gezet in het formuleren van het beleid over verantwoord beleggen.

In het jaarverslag over 2020 ziet u concreet in welke beleggingen Donatus investeert en welke criteria wij hierbij hanteren. Daarnaast hebben we stappen gezet in het formuleren van het beleid over verantwoord beleggen, oftewel het ESG-beleid. ESG staat voor Environment, Social en Governance, dus met aandacht voor milieu, sociale aspecten en bestuurlijke factoren (onder andere rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten, corruptie, het milieu). Afgelopen jaar is het beleggingsbeleid aangescherpt met striktere uitsluitingen en is de CO2 uitstoot per euro belegd vermogen fors gedaald. Bij beleggen hebben wij oog voor de lange termijn en duurzaamheid.

Rendement én maatschappelijke betrokkenheid hand in hand
Met ons beleid dragen we een steentje bij aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs in 2030. Daarnaast proberen we met onze beleggingen een zo goed mogelijk rendement – nodig voor een mooie premierestitutie – binnen ons gematigde risicoprofiel te behalen.

Kempen Capital Management
Donatus heeft de uitvoering van het vermogensbeheer uitbesteed aan Kempen Capital Management. Samen met hen werken we verder aan het verduurzamen van onze beleggingsportefeuille die thans de € 100 miljoen nadert. Een belangrijk aspect bij het verduurzamen is aandacht voor het klimaat. Zeker belangrijk voor een schadeverzekeraar als Donatus.

Wilt u de rapportages bekijken? U vindt ze hieronder.

Ons laatste nieuws