Donatus restitueert € 10 miljoen aan leden

20 april 2022

Donatus Verzekeringen is voornemens over het verslagjaar 2021 nagenoeg het gehele resultaat van € 10 miljoen aan haar leden terug te geven. Dit komt overeen met 30% premierestitutie. Door met name de hoge schadelast waaronder de extreem hoge waterschadelast, viel het nettoresultaat ten opzichte van 2020 € 4,7 miljoen lager uit. Een positief netto beleggingsresultaat van € 3,6 miljoen méér dan in 2020, compenseerde een deel van de hoge schadelast. Het 170ste jaarverslag van de marktleider voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten kon ondanks een hectisch 2021 een positief resultaat na belastingen melden van € 10 miljoen. De premie-inkomsten zijn gestegen van € 30,6 naar € 31,7 miljoen.

In een reactie op het jaarverslag zeggen directieleden Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis de toekomst van Donatus vol vertrouwen tegemoet te zien. Ondanks een lager voorgenomen restitutiepercentage van 30% vergeleken met 40% de afgelopen 5 jaar: “2021 was een hectisch jaar. Donatus werd geconfronteerd met de hoogste waterschade ooit in haar geschiedenis. We hebben een tweede jaar van de covid-19-crisis doorgemaakt. Het belangrijkste is echter dat we succesvol een veelomvattend, complex en noodzakelijk intern veranderprogramma van mensen, producten en ICT-systemen hebben afgerond. Daarom kijken we met trots terug op een jaar waarin we de dienstverlening aan onze leden over de breedte gezien op een gewenst niveau hebben weten te houden. Ook gaat de ledeninstroom door. In 2021 zijn meer dan 250 monumenteneigenaren lid geworden, met meer dan 600 monumenten. Het aantal verzekerde gebedshuizen is door de komst van zowel nieuwe kerkgenootschappen als eigenaren van herbestemde kerken zelfs licht gegroeid tot 4.700!”

Schadelast en beleggingen
Voor Donatus was 2021 een ongunstig schadejaar. De bruto schadelast in 2021 bedroeg € 15 miljoen.
De voor Donatus grootste waterschadelast ooit bedroeg over het gehele jaar 2021 maar liefst € 8,2 miljoen ten opzichte van € 0,7 miljoen in 2020. Zo bedroeg de extreme wateroverlast in Zuid-Limburg circa € 6 miljoen. Een andere grote schade van bruto meer dan € 2 miljoen betrof een brand in een rijksmonumentale kerk in het eveneens Zuid-Limburgse Noorbeek.
Door een positief netto beleggingsresultaat van € 7 miljoen, € 3,6 miljoen méér dan in 2020, kon een deel van de hoge schaden eigen rekening van € 13,8 miljoen worden gecompenseerd. In het verslagjaar zijn de beleggingen verder verduurzaamd (ESG-proof).

Bedrijfskosten en resultaat
Met name door noodzakelijke investeringen in intelligente ICT-oplossingen, zag Donatus in 2021 de bedrijfskosten met € 2 miljoen stijgen naar € 11,1 miljoen. Dankzij deze waardevolle verbeteringen kan Donatus de continuïteit, veiligheid en kwaliteit in dienstverlening aan haar leden ook in de toekomst waarborgen.

Over het boekjaar 2021 werd een positief resultaat voor belastingen behaald van € 10,2 miljoen (2020: € 15,5 miljoen).

Bedrijfskosten en resultaat
Met name door noodzakelijke investeringen in intelligente ICT-oplossingen, zag Donatus in 2021 de bedrijfskosten met € 2 miljoen stijgen naar € 11,1 miljoen. Dankzij deze waardevolle verbeteringen kan Donatus de continuïteit, veiligheid en kwaliteit in dienstverlening aan haar leden ook in de toekomst waarborgen.

Over het boekjaar 2021 werd een positief resultaat voor belastingen behaald van € 10,2 miljoen (2020: € 15,5 miljoen).

Zekerheid
Donatus blijft met een solvabiliteitsratio van 194% onverminderd een gezonde solvabele maatschappij. Met deze hoge ratio wil Donatus zekerheid voor haar leden waarborgen en in de markt de reputatie van een solvabele verzekeraar bevestigen.

Dienstverlening
Met de implementatie eind 2021 van vernieuwde systemen en efficiëntere ICT-ondersteuning, bouwt Donatus aan een nog betere dienstverlening voor haar leden. Met de (gefaseerde) implementatie van een ledenportaal wil Donatus het veelomvattende interne verandertraject in 2022 weer een stap verder brengen.

Zekerheid
Donatus blijft met een solvabiliteitsratio van 194% onverminderd een gezonde solvabele maatschappij. Met deze hoge ratio wil Donatus zekerheid voor haar leden waarborgen en in de markt de reputatie van een solvabele verzekeraar bevestigen.

Dienstverlening
Met de implementatie eind 2021 van vernieuwde systemen en efficiëntere ICT-ondersteuning, bouwt Donatus aan een nog betere dienstverlening voor haar leden. Met de (gefaseerde) implementatie van een ledenportaal wil Donatus het veelomvattende interne verandertraject in 2022 weer een stap verder brengen.

Eind 2021 werd bekend dat de grotere verzekeraars gemiddeld een NPS (Netto Promoter Score) hadden van -4. Met een NPS van 47 bevindt Donatus zich in de top van de financiële dienstverleners.
Niet verwonderlijk dat ondanks alle turbulentie door externe omstandigheden en het interne verandertraject bij Donatus, nagenoeg alle 9000 leden in 2022 hun relatie met Donatus voortzetten.
Download het gehele jaarverslag

Jaarverslag 2021

Wanneer en aan wie de uitbetaling van de premierestitutie?

De genoemde voorgenomen 30% premierestitutie over het resultaat van 2021 wordt verrekend met de nieuwe premie over 2023, waarvan u in december 2022 de nota ontvangt. Het is een voorgenomen besluit en dat betekent dat er tijdens de Ledenraadsvergadering in het najaar van 2022 een definitief besluit over wordt genomen door de Ledenraad samen met de Raad van Commissarissen en de Directie.

De premierestitutie geldt niet voor de niet-brandverzekeringen, bijvoorbeeld auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen, omdat Donatus voor die verzekeringen geen risico draagt maar intermediair is.
hoe besteedt donatus haar premiegeld? Bekijk het hier!
hoe werkt het uitkeren van de premierestitutie? Bekijk de film!

Ons laatste nieuws