Donatus betaalt leden 40% van ingelegde premies terug

29 april 2021

Ondanks de coronacrisis is de onderlinge verzekeraar Donatus Verzekeringen voornemens haar leden 40% van de voor 2020 ingelegde premies terug te betalen. Dit komt overeen met € 12,4 miljoen. Ook over 2019 kregen de leden 40% van de ingelegde premies terug. Het 169ste jaarverslag van de marktleider voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, dat vandaag is uitgekomen, meldt een resultaat van € 14,6 miljoen na belastingen, nagenoeg gelijk aan 2019. Dit is onder andere te danken aan de lage schadelast van 2020. De leden van Donatus zijn zeer content met de dienstverlening van de verzekeraar gezien de hoge scores in het ledentevredenheidsonderzoek.

De directieleden Alphons van der Voorn en Rinke Eigenhuis melden in een commentaar op het jaarverslag: "In deze ook voor onze leden onzekere tijden, vindt Donatus een ruimhartige teruggave van premiegelden meer dan welkom. Ondanks dat het coronavirus wereldwijd zorgde voor ontwrichting van de samenleving, zijn we tevreden dat we de dienstverlening naar onze leden in stand hebben kunnen houden. De coronacrisis heeft onze resultaten nauwelijks beïnvloed. We hebben zelfs groei kunnen realiseren. In 2020 zijn er in de portefeuille 51 gebedshuizen bijgekomen die voorheen elders verzekerd waren. Daarnaast zijn er 37 herbestemde kerken in de portefeuille bijgekomen, met voor Donatus een nieuwe eigenaar. Het totaal aantal verzekerde kerkgebouwen is circa 4.700. Ook zijn er 250 nieuwe monumenteneigenaren bij gekomen met ruim 600 monumentale objecten. De totaal verzekerde portefeuille nadert de € 40 miljard. Tegelijkertijd verloopt een omvangrijk en intensief meerjarig veranderprogramma voorspoedig.”

Resultaat, schadenlast en beleggingen
Over 2020 werd een resultaat na belastingen behaald van € 14,6 miljoen. Met het bedrag van € 12,1 miljoen kan een uitstekend verzekeringstechnisch resultaat worden genoteerd (2019: € 9,3 miljoen). Eén grote brand in een rijksmonumentaal pand zorgde voor een bruto schadelast van meer dan € 2 miljoen. Na twee grote kerkbranden in 2019, zijn leden hiervan in 2020 gespaard gebleven. Voor Donatus betekent dit dat de schaden eigen rekening met € 6,2 miljoen fors lager waren dan in 2019 (€ 8,6 miljoen), terwijl het aantal gemelde schaden met bijna 2.100 iets hoger lag dan in 2019.

Resultaat, schadenlast en beleggingen
Over 2020 werd een resultaat na belastingen behaald van € 14,6 miljoen. Met het bedrag van € 12,1 miljoen kan een uitstekend verzekeringstechnisch resultaat worden genoteerd (2019: € 9,3 miljoen). Eén grote brand in een rijksmonumentaal pand zorgde voor een bruto schadelast van meer dan € 2 miljoen. Na twee grote kerkbranden in 2019, zijn leden hiervan in 2020 gespaard gebleven. Voor Donatus betekent dit dat de schaden eigen rekening met € 6,2 miljoen fors lager waren dan in 2019 (€ 8,6 miljoen), terwijl het aantal gemelde schaden met bijna 2.100 iets hoger lag dan in 2019.

Het netto beleggingsresultaat bedraagt € 3,4 miljoen, € 4,1 miljoen lager dan in 2019. Het rendement op de gehele beleggingsportefeuille bedraagt 4%. Donatus belegt in breed gespreide beleggingsfondsen, op basis van verantwoord ESG-beleid.

Solide basis
In het belang van haar leden streeft Donatus naar een gezonde solvabiliteitsratio. Met een ratio van 202% blijft Donatus onveranderd een gezonde solvabele maatschappij, bestand tegen mogelijke stress-scenario’s of tegenvallers.

Tevreden leden en veranderprogramma
Donatus deelt met haar leden een grote bevlogenheid voor bescherming en behoud van religieus en monumentaal erfgoed. In 2020 heeft Donatus onder haar leden een tevredenheidonderzoek gehouden. 52% van de respondenten beoordeelt Donatus met een 9 of 10, met een NPS score van 47. Donatus blijft investeren in deze zeer hoge ledentevredenheid.

Tevreden leden en veranderprogramma
Donatus deelt met haar leden een grote bevlogenheid voor bescherming en behoud van religieus en monumentaal erfgoed. In 2020 heeft Donatus onder haar leden een tevredenheidonderzoek gehouden. 52% van de respondenten beoordeelt Donatus met een 9 of 10, met een NPS score van 47. Donatus blijft investeren in deze zeer hoge ledentevredenheid.

Ondanks de coronabeperkingen heeft de organisatie in het verslagjaar hard gewerkt aan het omvangrijke interne verandertraject op het gebied van producten, systemen en organisatie. Met intelligente ICT-oplossingen kan Donatus haar leden nog beter van dienst zijn. In het najaar van 2021 worden vernieuwingen op het gebied van polisadministratie, productenaanbod en een ledenportaal doorgevoerd. Daardoor kan Donatus haar leden optimaal blijven bedienen.
Vijf jaar Donatus in cijfers
Download het gehele jaarverslag

Jaarverslag 2020

Wanneer en aan Wie de uitbetaling van de premierestitutie?

De premierestitutie is afhankelijk van het financiële resultaat. De genoemde voorgenomen 40% premierestitutie over het resultaat van 2020 wordt verrekend met de nieuwe premie over 2022, waarvan u in december 2021 de nota ontvangt. De premierestitutie geldt niet voor de niet-brandverzekeringen, bijvoorbeeld auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen, omdat Donatus voor die verzekeringen geen risico draagt maar intermediair is.

Ons laatste nieuws