Wanneer en aan wie uitbetaling van de 23% premierestitutie?

10 mei 2019

In ons persbericht over het jaarverslag maken wij melding van een premierestitutie van 23%. Graag lichten wij toe wanneer wij dit verrekenen.

De ledenrestitutie is afhankelijk van het financiële resultaat. De genoemde 23% premierestitutie over het resultaat van 2018 wordt verrekend met de nieuwe premie over 2020, waarvan u in december 2019 de nota ontvangt.

De premierestitutie geldt niet voor de niet-brandverzekeringen, bijvoorbeeld auto- of aansprakelijkheidsverzekeringen, omdat Donatus voor die verzekeringen geen risico draagt maar intermediair is.