Risicobeheersing en veiligheid

04 maart 2019

Zoals de VKB zelf aangeeft heeft het college van kerkrentmeesters (CvK) tot taak/doel om in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad - de materiële en financiële voorwaarden te scheppen voor het veilig leven, werken en voorbestaan van de gemeente. In deze tijd van krimpende gemeenten en daaruit voortvloeiend dalende inkomsten vanuit de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en Actie Kerkbalans zorgen voor bewustwording van de eigen situatie. Het is verstandig om voor beheerszaken te rade te gaan bij onafhankelijke derden of juist bij gelijk gestemde structuren of samenwerking te zoeken met aanpalende gemeenten.