Kerkenvisies: Voor een duurzame toekomst van kerkelijk erfgoed

19 maart 2019

Kerkelijk en niet-kerkelijk Nederland is in de ban van de kerkenvisies. De komende jaren stelt het ministerie van OCW hiervoor 13,5 miljoen euro beschikbaar. De inzet is een duurzame toekomst voor ons religieus erfgoed. Het is de bedoeling dat lokale partijen samen afspraken maken voor het ontwikkelen van een integrale kerkenvisie voor hun dorp of stad.

Bij het opstellen van een kerkenvisie komen heel wat vragen voorbij. Welke kerken en kerkelijke gebouwen hebben we zoal in onze gemeenten? Hoe worden deze gebruikt of geëxploiteerd? Wat kunnen we behouden? Wie participeren in de uiteindelijke besluitvorming? Het gaat om een multifunctioneel gebruik van de gebouwen. Een kerkenvisie moet dan ook zo volledig mogelijk zijn: álle kerken in een stad of regio moeten worden meegenomen, inclusief interieurs, orgels en roerende goederen.

Bron: Stedenbouw, nr. 754, pag. 166-167