In memoriam

29 april 2019

Op 25 april jl. is tot ons leedwezen mr. J.M. Chr. Klok overleden. In de periode 2002-2011 bekleedde hij de functie van vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Donatus. Voor de structuurwijziging in 2002 was hij al vanaf 1981 lid van het Algemeen Bestuur namens de RK- Bisschoppenconferentie. Donatus is hem dankbaar voor zijn grote en langdurige bijdrage aan de ontwikkeling van onze Maatschappij. Wij herinneren ons de heer Klok als een zeer betrokken en sympathieke bestuurder die ook na zijn afscheid altijd ambassadeur voor Donatus is gebleven.

Ledenraad, Raad van Commissarissen, Directie en medewerkers
Rosmalen, 26 april 2019