Waterschade door klimaatverandering

08 november 2018

De wereldwijde klimaatverandering gaat niet voorbij aan monumentale panden. Ook particuliere eigenaren en professionele erfgoedbeheerders worden geconfronteerd met de gevolgen van extreem weer. Hoe voorkom je problemen in de toekomst?

Door risico's te inventariseren, worden de kansen op schade ingeschat. Is het monumentale gebouw bijvoorbeeld blootgesteld aan overstroming door wateroverlast vanuit de buitenruimte, de openbare weg en riolering? Of via daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren? Uiteindelijk kom je altijd voor de vraag te staan of je risico's op schade zelf wilt dragen of tegen een vaste prijs (premie) overdraagt aan een verzekeraar.

Bron: Stedenbouw, nr. 751, pag. 184-185"