Donatus voorziet flinke deuk in schaderesultaat na kerkbrand Amstelveen

17 september 2018

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus houdt rekening met een schadepost van enkele miljoenen euro's na de grote brand dit weekend in de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen. Het is voor de onderlinge verzekeraar al de tweede grote brandschade in een jaar. Gevolgen voor de brutopremie hebben de branden niet. Directeur Alphons van der Voorn verwacht wel dat de premierestitutie een stuk lager uitpakt dan voorgaande jaren.

Donatus voorziet flinke deuk in schaderesultaat na kerkbrand Amstelveen "Een heel grote schade", preciezer kan Van der Voorn de schade aan de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen nog niet schatten. Schade-experts van Donatus maken vandaag en komende dagen de balans op in de katholieke kerk die zaterdag op de toren na volledig uitbrandde. De kerk was bij Donatus verzekerd met brand- en stormdekking.

"Een paar maanden geleden hadden we in Limmen, Noord-Holland, ook een grote kerkbrand. De schade bedroeg daar € 4 - 5 miljoen. Ik ben geen schade-expert, maar in Amstelveen zal het ook om enkele miljoenen gaan", verwacht Van der Voorn, die zelf zondag al een kijkje nam bij de Urbanuskerk.

Uitzonderlijke schade
Volgens Van der Voorn is het uitzonderlijk dat Donatus twee zo grote schades in één jaar voor de kiezen krijgt. Het jaarverslag over 2017 meldt bijvoorbeeld slechts één schade boven de € 1 miljoen. "Dat ging om een kerk in de leegstaande fase, dan heb je aanmerkelijk minder schade", aldus de directeur. "Twee grote schades achter elkaar voel je in je resultaat", vervolgt Van der Voorn. "Maar we zijn uiteraard goed herverzekerd. Met 15 herverzekeraars kunnen we het schaderesultaat dempen."

Premierestitutie
Gevolgen voor de brutopremie heeft de kerkbrand niet, legt hij uit. De onderlinge verzekeraar rekent al jaren dezelfde premie die niet gekoppeld is aan het schaderesultaat. De premierestitutie is dat wel. De afgelopen tien jaar betaalde Donatus gemiddeld 40% van de premie weer terug aan de leden, afgelopen jaar zelfs 45%. "De verwachting is dat we die 40% nu niet gaan halen", zegt Van der Voorn. Premierestitutie over 2018 vindt plaats per 1 januari 2020. Mochten de beleggingsopbrengsten dit jaar en in 2019 meevallen, dan kunnen die nog verrekend worden. "Het nadelig effect van dit schadejaar kunnen we dan mogelijk beperken", hoopt de Donatus-directeur.

4.600 gebedshuizen
Donatus is de grootste kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. De verzekeraar uit Rosmalen heeft meer dan 4.600 gebedshuizen in verzekering. De rooms-katholieke kerk vormt de grootste ledengroep. Daarnaast verzekert Donatus 8% van alle Rijksmonumenten in Nederland.

Foto: De Sint-Urbanuskerk in Amstelveen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bron: AM:WEB.nl d.d. 17 september door Paul de Kuyper