Donatus: Meer dan alleen een kerkenverzekeraar

18 november 2018

Donatus verzekert al 166 jaar kerkgebouwen, maar is sinds enkele jaren ook duidelijk bezig met verbreding van de markt. "Het belangrijkste wat we blijven doen is eraan bijdragen dat gebouwen bewaard blijven voor de toekomst", aldus Eric van Grieken. Een gesprek over de toekomst van religieus en nationaal erfgoed.

Eric van Grieken werkt sinds tweeënhalf jaar bij Donatus. Op zijn kaartje staat 'Senior relatiebeheerder', maar eigenlijk zou je hem het beste lobbyist voor gebedshuizen en monumenten kunnen noemen. Want dat is waar hij op allerlei niveaus mee bezig is. "De samenleving zou een 'breder gevoel van urgentie' moeten hebben als het gaat om het religieus erfgoed." Gelukkig staat Eric van Grieken met deze stelling niet alleen. Op zaterdag 10 november ondertekende de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, in de Stevenskerk te Nijmegen samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoed- en burgerorganisaties. Doel van die samenwerking is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Kerken moeten bijvoorbeeld gemakkelijker toegankelijk worden voor een breder publiek door een bredere exploitatie. Gepoogd wordt om jongeren meer bij de kerkgebouwen te betrekken. Een groep die er nu niet of nauwelijks komt. De minister stelt voor deze 'Nationale Kerkenaanpak' de komende jaren een bedrag van 13,5 miljoen euro beschikbaar.

Lees het volledige gesprek Donatus: Meer dan alleen een kerkenverzekeraar

Bron: Friesch Dagblad, 18 november 2018