Bent u verzekerd voor schade door sneeuwdruk?

10 januari 2018

Vroeger kwam schade door sneeuwdruk nauwelijks voor, tegenwoordig steeds vaker. Dat heeft te maken met twee ontwikkelingen: het klimaat verandert en de bouw verandert. Schade door sneeuwdruk heeft grote gevolgen. De vraag is nu: is uw monument daar wel tegen verzekerd?

Veel monumenten zijn in elk geval verzekerd tegen brand, blikseminslag, ontploffing en storm. Op een uitgebreide polis is ook waterschade meeverzekerd. Neerslag en dus ook sneeuw zijn dan weliswaar verzekerd, maar dan gaat het om schade aan het gebouw doordat de (gesmolten) sneeuw het gebouw is binnengedrongen. Bij deze omschrijving is er geen dekking voor een dakconstructie die het begeeft, omdat de druk van de sneeuw en het water te hoog is geworden. En als dat gebeurt, zijn de financiële gevolgen enorm. Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe dan? Hoe kan schade door sneeuwdruk worden voorkomen?

Bron: Bouwen aan Monumenten, nr. 747, pag. 128