Aftrap nationale kerkenaanpak

15 november 2018

Op zaterdag 10 november vond in de Stevenskerk te Nijmegen de aftrap plaats van een gezamenlijke kerkenaanpak in Nederland. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven tekende samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren van 30 denominaties, Nationaal Restauratiefonds en erfgoedorganisaties. De samenwerkingspartners ondernemen de komende jaren diverse acties waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt. Donatus was bij deze aftrap, net zoals bij het Nationaal Monumentencongres op 8 november, aanwezig.

Zorgen en mogelijkheden
Aanleiding voor de gezamenlijke kerkenaanpak zijn de groeiende zorgen bij de eigenaren van kerken en kloosters om hun gebouwen te exploiteren en in stand te houden. Er is sprake van minder financiële armslag en leegstand. Tegelijkertijd zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo worden er vanuit kerkelijk perspectief nieuwe initiatieven genomen om de kerken een bredere basis in de samenleving te geven. Ook staat een nieuwe generatie op die geïnteresseerd is in de verschillende betekenislagen van kerkgebouwen (religieus, cultureel, sociaal-maatschappelijk), zijn er kerkgenootschappen die groeien, en is er in Nederland een lange traditie in zorgvuldig hergebruik van kerken, met soms spectaculaire resultaten. Niet in het minst wordt sinds het Jaar van het Religieus Erfgoed in 2008 en de eerdere samenwerkingsagenda Toekomst Religieus Erfgoed (2013-2016), waar dit nieuwe programma op voortbouwt, het maatschappelijke en politieke belang van het religieus erfgoed steeds breder onderkend.

Doel en maatregelen
Het doel van de samenwerking is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Om dat perspectief voor die historische kerken te ontwikkelen, is het van belang om alle kerken, monumentaal en niet-monumentaal, in samenhang te bezien. De minister van OCW ondersteunt (burgerlijke) gemeenten financieel om op lokaal niveau een integrale kerkenvisie op te stellen. Integraal betekent hier dat het totale kerkenbestand tegen het licht gehouden wordt, maar ook dat de gemeente dit doet met alle betrokken partijen zoals kerkeigenaren, burgers en erfgoedinstellingen. Daarnaast reserveert de minister geld om de benodigde kennis voor het maken van kerkenvisies op peil te brengen, het belang van kerkgebouwen bij jongeren onder de aandacht te brengen, kerken te helpen zich meer open te stellen voor publiek en om te innoveren op duurzaamheidsmaatregelen voor kerkgebouwen.

Bron: Donatus, 15 november 2018