Uw kerkgebouw tiptop in orde?

16 november 2017

Tijdens een tweetal workshops die Donatus in samenwerking met Kerkelijk Waardebeheer verzorgde in oktober en november, waren kerkbestuurders van harte welkom om met een aantal deskundigen in gesprek te gaan over kerkgebouwen. Het handelde hier over de exploitatie van kerkgebouwen in relatie tot pastoraal beleid, risicomanagement bij het beheer van kerkgebouwen, het creëren van draagvlak in een geloofsgemeenschap, crowdfunding, het ontwikkelen van een duurzaam gebouwenbeleid, leegstandsrisico en nog veel meer. De doelstelling was om kerkbestuurders op weg te helpen, zodat zij daarna in hun eigen bestuur aan de slag kunnen met het ontwikkelen van beleid. Uit de achteraf gehouden evaluatie blijkt steeds weer hoezeer deze activiteiten van Kerkelijk Waardebeheer worden gewaardeerd en hoe ze beantwoorden aan de doelstellingen. Die zijn - behalve kennisdeling - dat bestuurders van kerken met elkaar in contact komen en in gesprek gaan. Op zijn beurt sprak onze senior relatiebeheerder in zijn bijdrage over verzekeren, risico, premiebereidheid maar ook aansprakelijkheid. Een verzekering voorkomt natuurlijk geen schade, dat doen mensen zelf. Daarom mocht voorlichting over preventie en veiligheid niet ontbreken. Het volledige verslag van de bijeenkomst kunt u lezen op: www.kerkelijkwaardebeheer.nl

Bron: Donatus 16 november 2017